เริ่มฉีดวัคซีน Moderna รุ่นใหม่ ให้กลุ่มเสี่ยงสูง อายุ 65 ปีขี้นไป

มณฑิรา ไชยวุฒิ
發布時間: 更新時間:

เพื่อป้องกันโควิด-19สายพันธุ์ใหม่ไม่ให้กลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ตั้งแต่วันนี้จะเริ่มฉีดวัคซีนModerna รุ่นใหม่ ( XBB.1.5 ) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม สำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และวันที่ 9 ต.ค.สำหรับประชาชนทั่วไป

สายพันธุ์หลัก XBB ทำผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 70% มีภาวะแทรกซ้อน

วันนี้เริ่มฉีดวัคซีน Moderna รุ่นใหม่ ป้องกันสายพันธุ์ XBB.1.5 ให้กับประชาชนกลุ่มแรก ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่โรงพยาบาล ม.ไถต้าในตอนเช้า 200 โดสถูกจองเต็มก่อน 9โมง ในขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีสายพันธุ์ XBB เป็นสายพันธุ์หลัก เพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของผู้ป่วย CDC แบ่งการฉีดวัคซีน Moderna รุ่นใหม่ เป็นสามกลุ่ม โดยกลุ่มแรก ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 วันที่ 2 ต.ค. ฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และกลุ่มที่ 3 ประชาชนทั่วไป วันที่ 9 ต.ค. เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุออกมาฉีดวัคซีน แต่ละเมือง จะแจกคูปอง 500 เหรียญ และชุดตรวจคัดกรอง 10 ชิ้น
 

相關新聞