สัปดาห์หน้าเริ่มฉีดวัคซีน Moderna รุ่นใหม่ชุดแรก 700,000 โดส

บุญธิดา รุ่งอุดมสินสกุล
發布時間: 更新時間:

ไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดอีกครั้ง สัปดาห์ที่แล้วมีรายงานผู้ป่วยอาการรุนแรง 35 คน นอกจากนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้โควิด-19แพร่ระบาดอีกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว CDC มีแผนฉีดวัคซีน Moderna รุ่นใหม่ (ป้องกันสายพันธุ์ XBB) ชุดแรก700,000 โดส ให้กับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง อายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มแรก

สัปดาห์ที่แล้วมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อาการรุนแรง 35 คน เสียชีวิต 7 คน

สัปดาห์ที่แล้ว ไต้หวันมีผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่มากกว่า 100,000 ราย เพิ่มขึ้น 14% จากสัปดาห์ก่อน พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่อาการรุนแรง 35 ราย เสียชีวิต 7 ราย ผู้เสียชีวิตมีอายุมากกว่า 50 ปี และมีประวัติป่วยโรคเรื้อรัง นอกจากนี้ แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะชะลอลงแล้ว แต่เพื่อป้องกันการกลับมาระบาดซ้ำในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว CDC ประกาศแผนการฉีดวัคซีน Moderna รุ่นใหม่ ที่ป้องกันไวรัสสายพันธุ์ XBB ได้ โดยวัคซีนชุดแรกมีประมาณ 700,000 โดส กลุ่มแรกจะฉีดให้กับประชาชนอายุ 65 ปี ขึ้นไป