Năm tới chỉ có 1 ngày phải làm bù và tổng số ngày nghỉ lễ là 115 ngày

Năm nay có tới 6 ngày phải làm bù, khiến một số người dân khá bất mãn.Vì vậy, Viện Hành chính đã thông qua phương án điều chỉnh, trong tổng số 115 ngày nghỉ lễ của năm tới, chỉ còn lại 4 đợt có 3 ngày nghỉ lễ liên tiếp, và chỉ còn 1 ngày làm bù và học bù.

Người dân bất mãn với những ngày làm bù, năm tới chỉ có ngày 17/2 phải làm bù

Nghỉ lễ liên tiếp thì rất vui, nhưng chẳng ai muốn làm bù, năm nay có đến 6 ngày phải đi làm bù khiến cho một số người dân khá bất mãn, Viện Hành chính đã thông qua nguyên tắc mới về quy định bù ngày làm việc, trong năm tới chỉ có trước ngày giao thừa đón Tết cổ truyền và ngày “Tết Thiếu nhi” và “Lễ tảo mộ” mới có kì nghỉ liên tiếp. Nguyên tắc bù ngày làm việc cũng sẽ điều chỉnh ngay tuần đó hoặc tuần lễ tiếp theo.

Năm sau chỉ có 4 kì nghỉ lễ liên tiếp trên 3 ngày

Tổng số ngày nghỉ trong năm sau là 115 ngày, trong đó có 4 kì nghỉ lễ liên tiếp trên 3 ngày bao gồm Tết nguyên đán 3 ngày, Tết cổ truyền 7 ngày, Tết Thiếu nhi và Lễ tảo mộ 4 ngày, Tết Đoan Ngọ 3 ngày. Theo thống kê của Tổng cục nhân sự, trong 5 năm tới, trừ 115 ngày nghỉ lễ và làm bù sẽ không có sự điều chỉnh, còn lại mỗi năm sẽ điều chỉnh 1 lần và sẽ là 1 ngày trước đêm giao thừa.
Liên Hương


 

2022杭州亞運 台灣百金之路