ปฏิทินปี 67 มีวันหยุดรวม 115 วัน ทำงานชดเชยวันหยุด 1 วัน

เนื่องจากปีนี้ รัฐบาลไต้หวันกำหนดวันทำงานชดเชยวันหยุดถึง 6 วัน สร้างกระแสวิพากวิจารณ์ในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ สภาบริหารจึงพิจารณาปรับเปลี่ยนจำนวนวันหยุดใหม่ โดยปฎิทินวันหยุดประจำปี 2567 จะมีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 115 วัน ช่วงเทศกาลหยุดยาวเกิน 3 วัน จะเหลือเพียง 4 ช่วงเท่านั้น ขณะที่วันทำงานชดเชยวันหยุดก็จะเหลือเพียงวันเดียวเท่านั้น

ปฏิทินปีหน้าเหลือทำงานชดเชยในวันเสาร์ที่ 17 ก.พ. เพียงวันเดียวเท่านั้น

ทุกคนต่างรู้สึกเบิกบานใจเมื่อมีวันหยุดยาว แต่การที่ต้องมาทำงานชดเชยในวันหยุดอาจสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับใครหลายคนได้ โดยเฉพาะในปีนี้ (2566) ชาวไต้หวันต้องทำงานชดเชยในวันหยุดสุดสัปดาห์ถึง 6 วัน จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนขึ้น ดังนั้นสภาบริหารจึงพิจารณาปรับลดวันทำงานชดเชยในปี 2567 ให้เหลือเพียง 1 วัน โดยสามารถเลือกเป็นวันเสาร์ในสัปดาห์เดียวกัน หรือในสัปดาห์ถัดไปของช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน วันเด็ก หรือเทศกาลเช็งเม้งวันใดวันหนึ่งเท่านั้น

ปฏิทินวันหยุดปี 67 ของไต้หวันเหลือวันหยุดยาว 4 เทศกาลเท่านั้น

ปฎิทินวันหยุดประจำปี 2567 ของไต้หวันมีวันหยุดรวมทั้งสิ้น 115 วัน ในจำนวนนี้ มีช่วงวันหยุดยาวเกิน 3 วันเพียง 4 เทศกาลเท่านั้น ประกอบด้วยเทศกาลขึ้นปีใหม่สากลที่มีวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน เทศกาลตรุษจีนที่มีวันหยุดติดต่อกัน 7 วัน วันเด็กและเทศกาลเช็งเม้งที่มีวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน และเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างที่มันวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ทั้งนี้ ในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากปฎิทินปี 2569 ที่ไม่มีการทำงานชดเชยในวันหยุดแล้ว อีก 4 ปีที่เหลือต่างมีวันทำงานชดเชยในวันหยุดเพียง 1 วัน คือวันก่อนวันไหว้หรือวันฉูซี่ (除夕) เท่านั้น
 

2022杭州亞運 台灣百金之路