คืนหน้ากาก Carry mask จากร้านที่ซื้อได้ ระหว่าง 9 ก.ย.-8 ต.ค.นี้

อัญชัน ทรงพุทธิ์
發布時間: 更新時間:
คืนหน้ากาก Carry mask จากร้านที่ซื้อได้ ระหว่าง 9 ก.ย.-8 ต.ค.นี้
1599534219s.jpg
    หลังเกิดเหตุ บ. Carry Hi-Tech ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยยี่ห้อ Carry mask ถูกตรวจพบว่านำเข้าหน้ากากอนามัยจากจีน แล้วส่งมอบให้แก่รัฐบาลเพื่อจำหน่ายผ่านระบบยืนยันตัวตนแล้ว กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันแถลงว่า ประชาชนที่ได้รับหน้ากาก Carry mask สามารถนำไปคืนที่ร้านขายยาซึ่งเข้าร่วมระบบยืนยันตัวตนและสถานีอนามัยท้องถิ่นได้ 
    เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการคืนหน้ากากอนามัยคุณภาพต่ำ ประชาชนที่ซื้อหน้ากากอนามัยที่มีคำว่า Carry Mask ที่มุมขวาล่าง ผ่านระบบยืนยันตัวตนในช่วงระหว่างวันที่ 6-11 ก.ย. สามารถขอคืนและเปลี่ยนหน้ากากได้ที่ร้านขายยาซึ่งเข้าร่วมระบบยืนยันตัวตนทั่วประเทศและสถานีอนามัยท้องถิ่น โดยต้องกรอกใบคำร้อง ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น ส่วนการซื้อหน้ากากที่ไม่ผ่านระบบยืนยันตัวตน สามารถนำหน้ากากพร้อมใบเสร็จกำกับภาษีไปแสดงและขอรับเงินคืนจากร้านที่ซื้อได้ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ก.ย.-8 ต.ค.นี้
 
แปลและเรียบเรียง // อัญชัน ทรงพุทธิ์