ปีที่แล้ว ไต้หวันมีชาวต่างชาติอยู่เกินวีซ่ากว่า 88,000 คน

ปีที่แล้ว ไต้หวันมีชาวต่างชาติอยู่เกินวีซ่ากว่า 88,000 คน 
1547100088b.jpg
            สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเลือกจัดกิจกรรมสันทนาการแก่แรงงานต่างชาติในวันหยุดภายในสถานีรถไฟไทเป สถานที่ที่แรงงานต่างชาติมารวมตัวกันทุกวันหยุด พร้อมรณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักในไต้หวันเกินกำหนดวีซ่าเข้ามอบตัวเพื่อรับการลดหย่อนโทษ  ทั้งนี้ จำนวนชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันเกินกำหนดวีซ่าจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง 88000 คนแล้ว    
           ชิว ฟงกวง (邱豐光) // ผู้บัญชาการ สนง.ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน เผยว่า เป็นการให้โอกาสชาวต่างชาติที่พำนักเกินวีซ่าเข้ามอบตัวเพื่อลดหย่อนโทษ เช่น การลดหย่อนค่าปรับ และไม่มีการกักตัว เป็นต้น 
            สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เผยว่า หากมอบตัวก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้จะไม่ถูกกักตัว มีค่าปรับเพียง 2000 เอ็นทีเท่านั้น และได้รับการลดหย่อนระยะเวลาหรือไม่ถูกห้ามเข้าไต้หวันด้วย หลังเริ่มดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงขณะนี้มีผู้เข้ามอบตัวแล้วราว 800 ราย  ( ด้านองค์กรภาคประชาชนเห็นว่า ควรยกเลิกมาตรการจำกัดระยะเวลาการเข้าไต้หวันเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้เข้ามอบตัวกันมากขึ้น )  
           สวี รุ่ยซี (徐瑞希) // นายกสมาคมพัฒนาแรงงานต่างชาติ (GWO) กล่าวว่า ในความเป็นจริง ผู้ที่หลบหนีในตอนนี้ หลายคนไม่ใช่แค่หลบหนีเพียงปีเดียว สำหรับผู้ที่หลบหนีหลายปีแล้ว ยังไงก็ต้องถูกจำกัดการเข้าไต้หวันอยู่ดี แล้วจะมามอบตัวทำไม จะมามอบตัวเพื่ออะไร ถึงอย่างไรก็ถูกจำกัดการเข้าไต้หวันอยู่ดี 
           สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองย้ำว่า มาตรการผลักดันผู้พำนักเกินวีซ่าเข้ามอบตัว ไม่ครอบคลุมกรณีทัวร์เวียดนามหนียกทัวร์เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เพราะกรณีดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญา ซึ่งขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างตามจับกุมอีก 87 คน