#FaceApp

 • Public Warned of Risks of Gender Swapping App|變臉App掀風潮 軟體被爆有資安風險

  |

  Many people are currently using an app with a gender swap feature and sharing their results online for fun. However, there are security concerns about this Russian-developed app and users may have th

 • Phát sốt vì FaceApp, lo ngại rò rỉ dữ liệu cá nhân cho Nga

  |

    Một ứng dụng “lão hóa” FaceApp do nước Nga phát triển, gần đây đã gây ra cơn sốt trong cộng đồng mạng, nhiều cư dân mạng chia sẻ và truyền tải bức cảnh “từ trẻ thành gia

 • FaceApp老人面相機 風聲俄國驚會收集隱私

  |

  俄羅斯有一款設計予智慧型的手機仔咧用的FaceApp,若將相片入落去,伊就會共人的面變做老歲仔款,通予咱看講,食老的面模仔是啥麼樣相。毋過嘛有人咧提醒講,俄羅斯有可能會利用這款軟體,收集較濟資料,通好來發展「專門捌人面」的電腦系統,莫非有用著這款軟體的人客,隱私權已經受著侵犯,家己閣毋知半項。 最近在社群媒體上,可見到許多人把自己的變老的模樣上傳分享,這是一款由俄羅斯開發的老顏濾鏡應用程式Fac

 • FaceApp老顏濾鏡瘋傳 俄恐藉機蒐集隱私

  |

  俄國一款名為FaceApp的應用程式所開發的老顏濾鏡,最近在網路上瘋傳,不過也傳出,俄國可能透過這款App,藉機蒐集資訊來展臉部辨識系統,侵犯隱私。 最近在社群媒體上,可見到許多人把自己的變老的模樣上傳分享,這是一款由俄羅斯開發的老顏濾鏡應用程式FaceApp,儘管十分有趣,不過也有人警覺到隱私權是否被侵犯。 美聯社科技記者勒曼說:「有些人發現,喔!這款應用程式是俄羅斯人開發的,人們開始警覺到俄羅

相關標籤

近期熱門標籤