#K董

  • 星宇班機嚴重延延 民航局查飛航過程要求改善

    |

    星宇航空初六佇日本成田機場,發生機幫延延佮調度出問題,引起旅客不滿,民航局昨昏已經咧調查。星宇航空董事長-張國煒,對媒體表示講透暝無睏,透早閣駛飛行機轉來,敢有違反飛行規定,民航局也欲查。交通部長王國材指出,對星宇這改事件,會當看出航班佮人員調度攏有困難,北美航線敢欲閣增加,可能閣愛思考。(本則新聞標題、導言皆為臺語文)