#M1A2

 • 俄烏戰事/波蘭強化國防軍備 美售250輛M1A2戰車【公視挺進波蘭】

  |全球

  俄烏戰爭持續逾1個月,波蘭、美國雙邊軍事合作也有重大進展,將對美採購250台新型M1A2戰車,讓波蘭成為歐洲第一個擁有此軍事裝備的國家,今年就會部分交付,投入邊界防禦使用。

 • 戰車殉職車長火化 陸軍司令靈堂致意

  |

  陸軍金防部,8日發生戰車翻覆意外,造成車長中士林楷強殉職。林楷強今天火化,陸軍司令陳寶餘上將,特別到靈堂致意,並且證實,本來就有計畫採購新型戰車,會逐步汰換,後續也會對小金門的戰力調整,重新進行考量,並且提前部署。 陸軍司令陳寶餘上將,神情肅穆走進殉職中士林楷強的靈堂致意,並且安慰家屬,林媽媽掩面痛哭,泣不成聲。 林媽媽邊哭邊說捨不得,陳寶餘也感到哀傷,向家屬保證,後續撫恤和照顧,一定會完善處理。

 • 風聲美建議加買愛三.魚叉飛彈 國防部低調

  |

  因為中國毋捌放棄用武力,來提著臺灣。美國也認為臺灣欲對抗的戰力無夠,愛買愛國者三型佮魚叉飛彈,國防部長嚴德發今仔日干焦講,這是軍事機密。另外新加坡佮中國正式簽訂"國防交流佮安全合作協定",臺灣往過逐年攏協助新加坡軍事訓練的星光計劃,恐驚出問題,嚴德發也強調一切正常。 新加坡與中國正式簽署"國防交流與安全合作協定",台灣過去每年都協助新加坡進行軍事訓練的星光計劃,是否生變?國防部長嚴德發強調,至今

 • 蔡英文競選喊出新口號 「2020台灣要贏」

  |

  總統蔡英文力拚2020勝選,競選口號也出爐,喊出2020台灣要贏,LET'S WIN,希望能夠團結一致繼續為台灣貢獻,還錄影現身美國職棒大聯盟大都會台灣日,求國際曝光。而台北市長柯文哲近來砲火猛烈,不只有失言風波,還爆料總統不見黃之鋒是因為民調高,還說香港政策要有一致性,不然會更難收拾。 總統蔡英文以錄影方式,在美國職棒大聯盟大都會台灣日現身,介紹台灣文化,和介紹開球嘉賓蔡阿嘎,也受到現場僑胞熱

 • 蔡英文競選口號: 2020臺灣愛贏 Let

  |

  總統蔡英文為著欲贏2020年的總統大選是真拚勢,上新的競選口號出來囉,LET'S WIN,喝聲2020年,臺灣愛贏,向望逐家會當團結,繼續為臺灣做貢獻,閣錄影,佇美國職業野球大聯盟,大都會臺灣日紹介臺灣。另外臺北市長柯文哲,講總統毋佮黃之鋒見面,是因為民調懸,閣講香港政策著愛一致,若無會閣較歹收煞。 ==NS== 總統蔡英文以錄影方式,在美國職棒大聯盟大都會台灣日現身,介紹台灣文化,和介紹開球嘉

 • 蔡總統參加國防教育表揚大會 強調捍衛主權決心

  |

  九三軍人節前幾日,總統蔡英文特別去參加「全民國防教育日」表揚大會,閣再強調保守主權的決心,閣講無論拄著啥物挑戰,攏會佮國軍來徛做伙。抑若佇這改表揚大會當中,有一位才拄升小學二年的禮兵叫向杰恩,伊也得著全民國防教育傑出貢獻獎個人獎,是上幼齒的得獎人。 小小年紀、操槍表演一點都不馬虎,開學升上小學二年級的小禮兵向杰恩屢次與國軍儀隊同台演出,這次獲總統蔡英文頒發108年全民國防教育傑出貢獻獎,向杰恩笑

 • 軍人節前夕 蔡總統重申捍衛主權決心

  |兩岸

  九三軍人節前夕,三軍統帥總統蔡英文出席全民國防教育日表揚大會,重申捍衛主權決心,還說無論遇到什麼挑戰,都會跟國軍站在一起。而接受表揚的人中,有一位才剛升上小學二年級的小禮兵向杰恩,特別吸睛。 小小年紀、操槍表演一點都不馬虎,開學升上小學二年級的小禮兵向杰恩,屢次與國軍儀隊同台演出,這次獲總統蔡英文頒發108年全民國防教育傑出貢獻獎,向杰恩笑得開朗,致詞表示,「謝謝儀隊大哥哥教我槍法,也謝謝爸爸媽

 • 售台F-16V 國台辦批美違反一中和三個公報

  |兩岸

  美國國務院批准軍售台灣F-16V戰機,中國國台辦除了譴責美方違反一中原則和三個聯合公報規定,還點名民進黨政府賣身投靠、把台灣民眾帶上絕路。針對這種說法,陸委會今天作出反擊,批評北京當局缺乏妥善處理兩岸關係的態度和文明水準。 美國國務院批准軍售台灣F-16V戰機,引發中國強烈不滿。國台辦發言人馬曉光譴責美國違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定,並點名民進黨政府罔顧台灣同胞福祉利益、身家性命,賣身投

相關標籤