โฟกัสไต้หวัน

ความวุ่นวายในฮ่องกง ทำชาวฮ่องกงอพยพมาไต้หวันเพิ่มขึ้น               การเคลื่อนไหวต่อต้านกฎหมายส่งผู้
โฟกัสไต้หวัน 2019-12-05