Bản tin tiếng Việt

Hoa Liên động đất 6,1 độ richter, Đồng Môn cấp 7        Những mảng đất đá lớn từ vách núi sạt lở x
Bản tin tiếng Việt 2019-04-18