Khảo sát cho thấy vẫn có 1/4 doanh nghiệp làm việc từ xa sau đại dịch

Minh Hà
發布時間: 更新時間:

Dịch bệnh đã khiến cho mô hình làm việc từ xa trở nên phổ biến, sau dịch bệnh, vẫn có 1/4 doanh nghiệp cho nhân viên làm việc từ xa, nhưng có công ty nhân lực cho rằng, mô hình làm việc từ xa mặc dù giúp người lao động tiết kiệm được thời gian đi lại, nhưng trường hợp nếu xảy ra tai nạn nghề nghiệp trong lúc làm việc từ xa thì việc xác định trách nhiệm thuộc về ai sẽ là một vấn đề rất lớn.

Xảy ra tai nạn nghề nghiệp khi làm việc từ xa khó xác định trách nhiệm

Trong thời gian xảy ra dịch Covid, nhiều doanh nghiệp lo ngại bị lây nhiễm cụm nên đã điều động nhân viên ở nhà làm việc từ xa, nhưng sau đại dịch vẫn có doanh nghiệp tiếp tục thực thi chế độ làm việc từ xa, thậm chí mô hình làm việc từ xa còn trở thành điều kiện phúc lợi để tuyển mộ nhân tài.

==Trợ lý nghiên cứu Trần Khanh Huệ // Sở Nghiên cứu thứ 3-Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa==
Sau dịch Covid-19 vẫn có khoảng 25% doanh nghiệp
thực thi chế độ làm việc từ xa.

Hiệu suất, thành tích, an toàn thông tin là thách thức của làm việc từ xa

Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa từ hơn 2.000 bản thăm dò phát hiện, nhiều người làm việc từ xa cho rằng, thông qua mô hình làm việc này giúp họ có thêm thời gian chăm sóc gia đình, vừa tiết kiệm thời gian đi lại. Tuy nhiên, đối với cấp quản lý và nhân viên, lại có cách nhìn khác nhau về đánh giá hiệu suất và thành tích công việc, cũng như vấn đề bảo mật thông tin. Chuyên gia quản lý nhân lực nhắc nhở, khác với mô hình truyền thống, những cuộc họp trực tuyến thuộc mô hình làm việc từ xa buộc phải tăng thêm rất nhiều thời gian trao đổi, ngoài ra cần phải chú ý thêm vấn đề tai nạn nghề nghiệp.

==Phó giám đốc Trần Hiểu Hoa // Công ty Cung ứng nguồn nhân lực==
Giả thiết nhân viên làm việc tại nhà
hoặc chọn một nơi nào đó để làm việc
nếu xảy ra tai nạn nghề nghiệp thì khi nhận định trách nhiệm này
thực tế là thuộc về nhân viên hay thuộc về chủ sử dụng
đây sẽ là những điều có thể xảy ra tranh chấp sau này.

Làm việc từ xa không nên ảnh hưởng quyền và lợi ích của lao động

Chuyên gia và học giả cho rằng, phải thông qua sự đánh giá hợp lý về hiệu suất và thành tích, cũng như mô hình xã hội hoàn thiện, mới có thể đảm bảo mô hình làm việc từ xa không ảnh hưởng đến quyền lợi và mối quan hệ với người lao động, đưa chế độ làm việc từ xa trở thành một hình thái việc làm mới trong tương lai.