กม.ห้ามสูบบุหรี่ฉบับใหม่ครอบคลุมมากขึ้น ฝ่าฝืนปรับสูงสุด10,000 TWD

มณฑิรา ไชยวุฒิ
發布時間: 更新時間:

กฎหมายห้ามสูบบุหรี่กลางแจ้งฉบับใหม่ออกมาแล้ว อุทยานแห่งชาติและพื้นที่สีเขียวของสวนสาธารณะรวม 169 แห่งได้รับการขยายให้ครอบคลุมเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ ยกเว้นในพื้นที่สูบบุหรี่ ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงสุด 10,000 เหรียญ

ช่วงวันหยุดครอบครัวส่วนใหญ่ออกไปเที่ยว แต่ขณะที่ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติก็ได้กลิ่นบุหรี่เป็นระยะๆ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่ไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติไม่ต้องเผชิญกับควันบุหรี่มือสอง กระทรวงสาธารณสุขฯ ไต้หวัน จึงขานรับร่างกฎหมายป้องกันอันตรายจากบุหรี่ ขยายผลบังคับใช้ครอบคลุมไปถึงพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติและสวนสาธารณะ 169 แห่ง นอกจากการห้ามสูบบุหรี่ยกเว้นในพื้นที่สูบบุหรี่แล้ว หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. เป็นต้นมา ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับสูงสุด 10,000 เหรียญไต้หวัน

==หลัวซู่อิง // ผอ.ฝ่ายป้องกันอันตรายจากบุหรี่ สนง.สุขภาพแห่งชาติ==
ดังนั้นหากพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือเขตทัศนียภาพ
เขาไม่ได้กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่
อย่างนั้นก็ถือเป็นการห้ามสูบบุหรี่โดยสิ้นเชิง

หวังว่าจะห้ามสูบบุหรี่ในตลาดกลางคืน ย่านการค้า แต่การบังคับใช้ไม่ง่าย

จากสถิติของสำนักงานสุขภาพแห่งชาติพบว่า สถานที่ที่พบคนสูบบุหรี่บ่อยที่สุดคือ สถานที่สัญจรไปมากลางแจ้ง อาทิ บนถนน ตรอกซอย และทางเดินใต้ตึก เป็นต้น 24.5% สวนสาธารณะและเขตทัศนียภาพ 6.3% นอกจากนี้ยังหวังว่าในอนาคตการห้ามสูบบุหรี่จะขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงตลาดกลางคืนและย่านการค้าในช่วงกลางวัน แต่กระนั้นภาคธุรกิจมอกงว่าการปฏิบัติจริงเป็นเรื่องยากพอสมควร

==หลิวหงเสียง // ประธานเขตการค้าหย่งคังตงเหมิน==
เมื่อคุณกำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่แล้ว
คุณมีกำลังคนที่จะเข้ามาควบคุมในส่วนนี้หรือไม่?

ตลาดกลางคืนปลอดบุหรี่แห่งแรกใน ปท. ตลาดหนิงเซี่ย สิ้นเปลืองกำลังคน

อย่างเช่นที่ตลาดกลางคืนหนิงเซี่ย กรุงไทเป เมื่อ 9 ปีที่แล้วก็ได้กลายเป็นตลาดกลางคืนปลอดบุหรี่แห่งแรกของไต้หวัน ก็คือตั้งแต่เวลา 18.00-00.00 น. พื้นที่ทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ กองอนามัย กรุงไทเป ก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและประชาสัมพันธ์แนะนำเป็นครั้งคราว หากแจ้งแล้วไม่ฟังก็จะถูกลงโทษ แต่หากต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะตัวตน ก็จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในสถานที่ด้วย ซึ่งเป็นการใช้กำลังคนมากพอสมควร ดังนั้นในอนาคตหากจะขยายไปถึงตลาดกลางคืนและย่านการค้าทั่วประเทศ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนในทุกภาคส่วน ไม่เช่นนั้นในทางปฎิบัติก็อาจเป็นไปได้ยาก