แห่งแรกในไต้หวัน คลินิกในนครนิวไทเปเริ่มใช้ระบบหยุด 3 วันต่อสัปดาห์

มณฑิรา ไชยวุฒิ
發布時間: 更新時間:

แม้นโยบายหยุดงาน 3 วันต่อสัปดาห์จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนไต้หวันเป็นจำนวนมาก แต่ภายหลังการหารือ สภาบริหารมีมติไม่เห็นชอบจึงไม่ได้มีการประกาศบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา คลีนิกตรวจสุขภาพแห่งหนึ่งในนครนิวไทเป นำร่องให้บุคลากรหยุดงาน 3 วันต่อสัปดาห์เป็นหน่วยงานแรกในไต้หวัน

แห่งแรกในไต้หวัน คลินิกในนครนิวไทเปเริ่มใช้ระบบหยุด 3 วันต่อสัปดาห์

พยาบาลกำลังให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน อธิบายความรู้ด้านสุขอนามัยอย่างละเอียด คลีนิกตรวจสุขภาพแห่งนี้ตั้งอยู่ในนครนิวเป เป็นคลีนิกแห่งแรกในไต้หวัน ที่ให้พนักงานทุกคนทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน และทำงานเพียง 18 วันต่อเดือน ในขณะที่รายได้และสวัสดิการต่างๆยังคงเดิม เท่ากับว่าได้หยุดสัปดาห์ละ 3 วัน

==คุณชิว // นักเทคนิคการแพทย์ คลินิกตรวจสุขภาพ==
การทำงานและการใช้ชีวิตต้องสมดุลกัน
ดังนั้นฉันคิดว่า เมื่อนำเนื้องานมาอยู่รวมกัน
ในความเป็นจริง ประสิทธิภาพของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

ทดลองหยุด 3 วัน/สัปดาห์ สภาพแวดล้อมการทำงานดี พนักงานก็อยากทำงานด้วย

คลินิกเผยว่า พยาบาลไต้หวันนอกจากต้องเผชิญกับภาระอันหนักอึ้งแล้ว ค่าตอบแทนยังไม่สมสัดส่วนอีกด้วย ในช่วง 2 ปีที่เปิดคลินิก มีบุคลากรทางการเเพทย์ลาออกแล้วกว่า 60 คน ทั้งนี้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรในการทำงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมา จึงเริ่มทดลองหยุด 3 วันต่อสัปดาห์ (โดยจัดให้มีการตรวจร่างกายในช่วงเดียวกันคือทุกวันเสาร์ 4 วันและ 14 วันธรรมดา) ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการตรวจเท่านั้น ยังทำให้พนักงานมีวันหยุดเพิ่มขึ้น และยอดผู้ใช้บริการในคลีนิกก็เติบโตอีกด้วย

==จูกวงเอิน // ผู้อำนวยการ คลินิกตรวจสุขภาพ==
เรารวมปริมาณเนื้องานทั้งหมด
ทำให้เสร็จภายใน 18 วัน
เป้าหมายของเราคือ ในหนึ่งเดือน
มีการส่องกล้องกระเพาะอาหาร 520 ครั้ง
ซึ่งเราก็ทำได้แล้วในเดือนกรกฎาคม

รณรงค์สร้างแวดล้อมทำงานที่เป็นมิตร รักษาคุณภาพการพยาบาลและบุคลากร

กลุ่มปฏิรูปการแพทย์เน้นย้ำว่า สถาบันการแพทย์ควรมีบริการที่หลากหลาย มีเพียงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรเท่านั้น จึงจะสามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและคำนึงถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลไปพร้อมกันได้
 

相關新聞