Kể từ ngày 20/7 thời gian đỗ xe máy sẽ tăng lên thành 40 phút

Bích Ngân
發布時間: 更新時間:

Để cung cấp sự tiện lợi cho người dân, một số khu vực tại thành phố Đài Bắc đã thiết lập "bãi đỗ xe máy" miễn phí, tuy nhiên, tối đa chỉ được dừng đỗ 15 phút, có người cho rằng thời gian quá ngắn, không thực dụng, vì thế kể từ ngày 20 tháng 7 thời gian tối đa được dừng đỗ xe máy sẽ là 40 phút.

Sau 4 năm thực thi, chỗ đỗ xe máy tối đa 15 phút bị cho là không thực dụng

Bảng quy định đỗ xe máy tại Văn phòng hành chính thuộc khu Nei-hu ghi rõ ràng giới hạn trong vòng 15 phút, hy vọng có thể thuận tiện hơn cho người dân khi đến đây giải quyết công việc, tuy nhiên sau 4 năm thực thi đã bị người dân cho rằng không thực dụng, vì nếu đến các cơ quan hành chính để giải quyết công việc thì thời gian đều vượt hơn 15 phút, hơn nữa nếu vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt hành chính từ 600 Đài tệ đến 1200 Đài tệ.

Kể từ ngày 20/7 thực thi quy định mới, nếu vượt quá 40 phút vẫn bị xử phạt

Hiện nay tại thành phố Đài Bắc có đến 233 chỗ đỗ xe máy miễn phí, nhưng tối đa chỉ là 15 phút, kể từ ngày 20/7 sẽ điều chỉnh thành 20 phút đầu miễn phí, từ phút thứ 20 đến phút thứ 40 thu lệ phí 20 Đài tệ, cũng tức là 1 lần nhiều nhất chỉ được đỗ 40 phút, điều đáng chú ý là nếu vượt hơn 40 phút vẫn bị xử phạt hành chính như thường.