ไต้หวันเตรียมผลักดันกฎหมายปัญญาประดิษฐ์ AI

บุญธิดา รุ่งอุดมสินสกุล
發布時間: 更新時間:

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก แต่เนื่องจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เฟคนิวส์ และ ข้อมูลที่ผิดต่อจริยธรรมทำให้หลายประเทศกำลังพิจารณามาตรการในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว รวมถึงไต้หวันด้วย โดยสภาบริหารไต้หวันได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI คาดจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนกันยายนนี้

Richard Blumenthal// สมาชิกวุฒิสภา
เราได้เห็นผลเสียที่ตามมากับเทคโนโลยีที่อยู่หน้ากฎหมายไปแล้ว

CEO ของ OpenAI เรียกร้องให้มีการออกกฎหมายเพื่อควบคุม AI

เมื่อฟังแวบแรก คล้ายกับเสียงของวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Blumenthal จริงๆ แต่แท้จริงแล้วเป็นเสียงที่สร้างโดย AI ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการประยุกต์ใช้ AI มากมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การดำรงชีวิตของผู้คน วิชาการ แม้แต่ความมั่นคงของประเทศ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่แม้แต่ CEO ของ OpenAI ก็ยังออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายควบคุม

Sam Altman //CEO ของ OpenAI
เรายังต้องการทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น
แต่เรายังพยายามทดสอบการควบคุมผลในแง่ลบ
เราจำเป็นต้องลดผลกระทบในแง่ลบ

AI เกี่ยวข้องการละเมิดลิขสิทธิ์ การปลอมแปลง รัฐเตรียมแผนควบคุม

AI ขับเคลื่อนการเติบโตของโลกเทคโนโลยี แต่ก็เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ ข่าวปลอม และจริยธรรม ไม่เพียงแต่ในสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศที่เสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนา AI อย่างต่อเนื่อง ไต้หวันเองก็กำลังเตรียมแผนรับมือ

เวิงไป่จง// รองประธาน NCC 
อันที่จริงเราก็กำลังทำการวิจัยและวิเคราะห์อยู่ กล่าวคือ
เมื่อมีกฎหมาย 3 ฉบับใช้ดูแลสื่อิเล็กทรอนิกส์
มันควรจะต้องวางกรอบมาดูแลเช่นกัน

รัฐบาลเตรียมร่างกฎหมายพื้นฐาน AI เปิดตัวฉบับร่าง ก.ย.นี้

การประชุมรัฐมนตรี ได้เชิญสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัล และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมพัฒนา ร่างกฎหมายพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยคาดว่าจะเผยแพร่ฉบับร่างในเดือนกันยายนนี้ และจะหารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมถึงด้านจริยธรรมด้วย
 

相關新聞