ไต้หวันเตรียมเอาอย่างอังกฤษ ร่วมลงชื่อขอหยุดงาน 3 วันต่อสัปดาห์

แปลและเรียบเรียง
發布時間: 更新時間:

หลังจากที่ประเทศอังกฤษทดลองแคมเปญหยุดงานสัปดาห์ละ 3 วัน ปรากฏว่า แคมเปญดังกล่าวส่งผลดีต่อทั้งบริษัทและลูกจ้าง สำหรับไต้หวันซึ่งเป็นประเทศมีชั่วโมงการทำงานต่อปีสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของโลก จะสามารถดำเนินตามแคมเปญนี้หรือไม่ ประชาชนกว่า 5,736 คนร่วมลงชื่อสนับสนุน

ปี 2564 ชม.ทำงานสูงอันดับ 4 ของโลก หยุดงาน 3 วัน/สัปดาห์ กำลังนิยม

ในปี 2564 ไต้หวันมีชั่วโมงการทำงานรวมเฉลี่ย 2,000 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก จึงเริ่มมีการเสนอให้ร่วมลงชื่อสนับสนุนแคมเปญหยุดงาน 3 วันต่อสัปดาห์บนแพลตฟอร์มนโยบายสาธารณะออนไลน์ โดยหวังให้ไต้หวันเป็นประเทศแรกในเอเชีย (ที่ได้หยุดงาน 3 วันต่อสัปดาห์)

5,736 คนลงชื่อ ถึงเกณฑ์ที่กำหนด รัฐฯต้องให้คำตอบภายใน 26 มิ.ย.

มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนทั้งหมด 5,736 คน ซึ่งเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้คำตอบภายในวันที่ 26 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม การหยุด 3 วันอย่างบริษัทในยุโรปและอเมริกา ไต้หวันจะสามารถปรับตามได้จริงหรือ ?

==จางเฟิงอี้ // ปธ.กรรมการบริหารสมาคมวิจัยนโยบายแรงงานและสังคมไต้หวัน==
การหยุด 3 วันต่อสัปดาห์เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวัง
แต่เราไม่ได้คาดหวังว่า
แม้ว่ากฎหมายการหยุด 3 วันจะผ่าน
แต่การทำงานล่วงเวลาก็ยังคงสูงขึ้น
ชั่วโมงการทำงานรวมต่อปีจึงไม่เปลี่ยนแปลง

กลุ่มแรงงาน : ตรวจสอบการทำงานล่วงเวลาและค่าล่วงเวลา

(เมื่อเทียบกับหยุด 3 วันต่อสัปดาห์) กลุ่มแรงงานมองว่า หน่วยงานด้านแรงงานมีการตรวจสอบการทำงานล่วงเวลาอย่างจริงจังหรือไม่ มีความสำคัญมากกว่า โดยหอการค้าเชื่อว่า เพิ่มวันหยุดจะส่งผลกระทบในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเป็นเรื่องยากที่จะปรับได้ในระยะสั้น เสนอแผนปรับชั่วโมงการทำงานจะเป็นผลมากกว่า

==สวี่ชูป๋อ // ประธานหอการค้า==
ไม่สามารถหาคนงานได้ แล้วยังหยุด 3 วันต่อสัปดาห์
ทุกคนก็ไม่ต้องทำงานแล้ว
(หารือ) เมื่อจะหยุด 3 วันต่อสัปดาห์
ควรต้องมีการเตรียมมาตรการรองรับไว้ให้พร้อมด้วย

ไม่มีประเทศใดในเอเชียหยุด 3 วันต่อสัปดาห์

องค์กรและกลุ่มแรงงานมีมุมมองที่แตกต่างกัน เจิ้งเหวินชั่น รองนายกรัฐมนตรีตอบอย่างสงวนท่าที ปัจจุบันไม่มีประเทศใดในเอเชียที่ส่งเสริมนโยบายหยุด 3 วันต่อสัปดาห์ รัฐบาลจะรายงานแนวโน้มของทั่วโลกให้ประชาชนที่ยื่นเสนอได้รับทราบ

 

 

相關新聞