เนื้อหมูขยับขึ้น! ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่ง+เทศกาลเช็งเม้งความต้องการสูง

ราคาวัตถุดิบอาหารสุกรนำเข้ายังพุ่งสูงไม่หยุด ส่งผลให้ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยลดปริมาณการผลิต และเลิกเลี้ยงไปเป็นจำนวนมาก เทศกาลเช็งเม้งที่กำลังจะมาถึงมีความต้องการเนื้อหมูเพิ่มขึ้น สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ราคาเนื้อหมูจะขยับขึ้นอีกประมาณชั่งละ 10 เหรียญไต้หวัน (1 ชั่ง เท่ากับ 600 กรัม)

ในทางกลับกัน สภาพอากาศภาคกลาง ภาคตอนใต้คงที่ พืชผักเจริญเติบโตดีเยี่ยม ผักหลายชนิดมีผลผลิตคงที่ ผู้ซื้อบางรายลดปริมาณความต้องการลง ส่งผลให้ตลาดซื้อขายผักโดยรวมราคาตกต่ำ เกษตรกรที่เขตเอ้อหลุน เมืองหยุนหลิน ปลูกผักกาดหวานเกือบ 2,909 ตารางเมตร แต่ราคาขายไม่คุ้มทุน จึงตัดสินใจเปิดสวนให้ประชาชนทั่วไปเก็บผักฟรี

สินค้านับร้อยรายการแพงขึ้น แต่ผักกลับราคาตกเพราะมีปริมาณเยอะเกินไป เกษตรกรเผยว่า ผักรอบที่แล้วทิ้งไปหมดแล้ว รอบนี้จะเปิดสวนให้ชาวบ้านมาเก็บฟรี อย่างน้อยพืชผักเหล่านี้จะได้ไม่ถูกทิ้งเสียของไปฟรีๆ 
 

專題|土耳其百年震殤 「鬆餅式坍塌」為何釀禍?