กระทรวงการคลังประกาศ 5 ช่องทาง รับเงิน 6,000 เหรียญ

กระทรวงการคลังประกาศวิธีรับเงิน 5 ช่องทาง ได้แก่ การลงทะเบียนออนไลน์ กดเงินสดทาง ATM การรับที่ที่ทำการไปรษณีย์ การฝากเข้าบัญชีโดยตรง เป็นต้น โดยจะเปิดลงทะเบียนออนไลน์วันที่ 22 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ในช่วง 5 วันแรกของการลงทะเบียน  จะมีการประกาศให้ลงทะเบียนตามเลขท้ายเลขบัตรประชาชน รวมถึงชาวต่างชาติที่ถือบัตร APRC (บัตรถิ่นที่อยู่ถาวร) นักการทูตและเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่ประจำการในไต้หวัน และคู่สมรสชาวต่างชาติ ฯลฯ ส่วนผู้ที่รับเงินบำนาญประกันแรงงานหรือเบี้ยคนชราอยู่แล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีโดยตรง นอกจากนี้ เด็กแรกเกิดที่เกิดก่อนสิ้นปีนี้ก็ได้รับเงินเช่นกัน

กระทรวงการคลังคาดว่าเงินสด 6,000 เหรียญ จะทยอยเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำงบประมาณและประธานาธิบดีลงนามให้มีผลบังคับใช้ เมื่อถึงเวลานั้น ประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารว่ามีเงินเข้าหรือไม่

 

專題|土耳其百年震殤 「鬆餅式坍塌」為何釀禍?