ผ่อนปรน รง.ต่างชาติขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ เพิ่มธุรกิจโรงฆ่าสัตว์ด้วย

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงในไต้หวัน กระทรวงแรงงานไต้หวันผ่อนปรนระเบียบการยกระดับแรงงานต่างชาติกึ่งฝีมือเพื่อว่าจ้างต่อในระยะยาว โดยตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. นี้เป็นต้นไป อุตสาหกรรมโรงฆ่าสัตว์จะถูกเพิ่มในกลุ่มแรงงานกึ่งฝึมือ โดยหากแรงงานต่างชาติได้รับการจ้างงานจากนายจ้างคนเดียวติดต่อกันนาน 3 ปีขึ้นไป และเงินเดือน 33,000 เหรียญไต้หวัน หรือแรงงานต่างชาติอาวุโสที่ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพฆ่าชำแหละสัตว์ สามารถโอนไปเป็นแรงงานกึ่งฝีมือได้ โดยจะไม่ถูกจำกัดเวลาทำงานในไต้หวันไม่เกิน 12 ปี และหากเงินเดือนมากกว่า 35,000 เหรียญไต้หวัน ก็จะได้รับการยกเว้นเงื่อนไขแนบใบรับรองประกอบวีชาชีพด้วย อุตสาหกรรมโรงฆ่าสัตว์ของไต้หวันเปิดรับแรงงานต่างชาติมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว การผ่อนปรนนี้ปัจจัยหลักเพื่อรักษาแรงงานที่มีทักษะการฆ่าชำแหละสัตว์ คาดว่าจะมีแรงงานต่างชาติ 1,700 คน ในโรงฆ่าสัตว์กว่า 100 แห่ง ได้รับอานิสงส์
นอกจากนี้เดิมผู้อนุบาลต่างชาติที่ทำงานในไต้หวัน 11.5 ปีแล้วกลับภูมิลำเนา หากจะกลับมาทำงานในไต้หวันในฐานะผู้อนุบาลกึ่งฝีมือ จะต้องทำงานกับนายจ้างเดิมเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาถึงกรณีนายจ้างเดิมอาจเสียชีวิตแล้ว จึงผ่อนปรนให้คู่สมรส ผู้สืบสายเลือดตรง หรือญาติลำดับที่ 3 ยื่นขอเป็นนายจ้างได้


 

專題|土耳其百年震殤 「鬆餅式坍塌」為何釀禍?