ปรับเงินเดือน ขรก. หรือไม่? นรม.เฉินฯ หวัง คกก. พิจารณามีมติในแง่บวก

อัตราเงินเฟ้อไต้หวันพุ่งใกล้เแตะ 3% อีกทั้งค่าอาหารนอกบ้าน ค่าเช่าบ้าน ก็ปรับเพิ่มต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนมีแรงกดดันในการดำรงชีวิต เมื่อเป็นเช่นนี้การปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการ ทหาร และครู จะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายกรัฐมนตรีเฉินเจี้ยนเหริน กล่าวว่า อาจเป็นไปในทิศทางบวก

เนื่องจากการปรับขึ้นเงินเดือนตามไม่ทันการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ประชาชนที่ทำงานรับเงินเดือนมีภาระเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมาการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ภาคเอกชนปรับเพิ่มตามด้วย

ไม่เพียงการปรับเงินเดือนข้าราชการ ปลายเดือนมีนาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับขึ้นค่าน้ำค่าไฟ คาดว่าเดือนเมษายนค่าไฟจะเพิ่มขึ้น แต่ก็อาจพิจารณาให้ชะลอไว้ก่อนได้ มีนักวิชาการมองว่า หากปรับขึ้นคู่กันทั้งค่าน้ำค่าไฟ แน่นอนว่าจะต้องส่งผลให้ราคาสินค้าบางประเภทในตลาดปรับเพิ่มตาม แต่หากเพราะต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลไม่อาจควบคุมได้ตลอดไป มิเช่นนั้นชาวบ้านก็จะไม่ได้ให้ความสำคัญกับกับประหยัดน้ำประหยัดไฟ 

นอกจากนี้เพื่อแก้ปัญหาไข่ไก่ขาดแคลน คณะกรรมการการเกษตรไต้หวันเผยว่า สัปดาห์ที่แล้วได้เปิดนำเข้าไข่ไก่จากอีก 8 ประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ไทย บราซิล และตุรกี ในจำนวนนี้ไข่ไก่กว่า 2 ล้านฟองจากตุรกีจะส่งถึงไต้หวันปลายสัปดาห์นี้


 

專題|土耳其百年震殤 「鬆餅式坍塌」為何釀禍?