Thuê LĐDT trồng rau ở Nan-Heng để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực

Để giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trầm trọng cho ngành nông nghiệp, 3 năm trước Ủy ban Nông nghiệp mở cửa cho phép tuyển dụng lao động di trú làm việc trong ngành này, nên Hội Nông dân Guan-Shan ở Đài Đông đã thành công tuyển dụng 5 lao động di trú tới vùng núi Nan-Heng để trồng rau quả. Vì công việc trồng rau trên vùng núi cao, giúp người lao động di trú có thể làm việc ổn định lâu dài tại một địa điểm, còn nông dân thì phụ trách về chỗ ở và quản lý người lao động di trú.

Nông dân chịu áp lực nặng về quản lý do tỷ lệ LĐDT mất liên lạc tăng cao

Tuy nhiên, trong 5 lao động di trú do Hội Nông dân Guan-Shan tuyển dụng, cuối cùng có 3 người mất liên lạc, khiến nông dân phải chịu áp lực rất lớn về quản lý, họ cho rằng Hội Nông dân nên đóng vai trò quản lý và phân phối lao động di trú, còn nông dân thì chỉ việc đến tuyển chọn người lao động.

Nông dân tại khu vực Chi-Shang - Ngụy Thụy Đình: “Như trước đây khi chúng tôi muốn tìm thuê công nhân, thì chỉ đi tìm tại một chỗ cố định, chúng tôi có thể đưa công nhân đi theo để làm việc, tới lúc tan ca thì đưa về nơi quản lý. Nếu không thì chẳng lẽ lúc tôi ở nhà, còn phải trông coi họ không để họ bỏ trốn, nếu vậy thì thà tôi tự làm hết còn hơn.”

Lực lượng lao động già hóa ảnh hưởng tới năng lực sản xuất

Đài Loan đang ở trong tình trạng tỷ lệ sinh thấp và lực lượng lao động nông nghiệp già hóa, khiến các vùng nông thôn của nhiều huyện thị phải đối mặt với vấn đề thiếu nhân công, mặc dù chính phủ đã mở cửa cho phép lao động di trú tham gia sản xuất nông nghiệp, nhưng trên thực tế, để xin được tuyển lao động hợp pháp thì rất khó, dù có được cấp phép rồi, về vấn đề quản lý sau đó cũng đang chờ cơ quan hành chính đưa ra phương án hỗ trợ hiệu quả. 

九合一選戰解析