“รอยเลื่อนซานเจี่ยว” พาดผ่านกรุงไทเปและนิวไทเป ถูกจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุด

แผ่นดินไหวฮัวเหลียน-ไถตงระลอกที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย จากการสำรวจของสำนักธรณีวิทยา กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน พบว่า พื้นที่รอยเลื่อนทั้งหมด 36 จุดทั่วไต้หวัน ช่วงรอยเลื่อนซานเจี่ยวที่พาดผ่านกรุงไทเป-นครนิวไทเปถูกจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด

รอยเลื่อนซานเจี่ยวแบ่งเป็นใต้เหนือ 2 ช่วง ช่วงใต้เริ่มจากซู่หลิน นครนิวไทเป ไปถึงเป่ยโถว กรุงไทเป ส่วนช่วงเหนือเริ่มจากเป่ยโถวยื่นไปจนถึงจินซาน นครนิวไทเป ดังนั้นหากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ศูนย์แผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่า แอ่งกระทะกรุงไทเปอาจทรุดตัวถล่มลงมา และหลายจุดในกรุงไทเปอาจจมลงใต้น้ำ

ศูนย์แผ่นดินไหวเผยว่า การเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนซานเจี่ยวในช่วงนี้ มีความเป็นไปได้น้อยมาก นักวิชาการวิเคราะห์ว่า แผ่นดินไหวที่รอยเลื่อนซานเจี่ยวเกิดขึ้นซ้ำโดยทิ้งระยะห่างประมาณ 700 ปี โดยกรุงไทเปทิ้งช่วงห่างจากเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ครั้งก่อนมา 300 ปีแล้ว ตอนนี้จึงผ่านมาเพียงครึ่งหนึ่งของวัฏจักรเท่านั้น

แต่การที่รัฐบาลพัฒนาที่ดินมากเกินไป อาทิ การถมที่ดินสูงกว่าตึกสองชั้นในเขตอูกู่-ไท่ซาน และการถมดินขยายพื้นที่เซ่อจื่อในอนาคต อาจทำให้วัฏจักรของการเกิดแผ่นดินไหวสั้นลง จนส่งผลให้เกิดตึกถล่ม ดินเหลว และมีน้ำทะเลไหลเข้ามาทางปากแม่น้ำ พื้นที่กรุงไทเปบางส่วนจะกลายเป็นหนองน้ำ ซินจวง  ซื่อหลินตอนบน และกวนตู้ จะเป็นโซนแรกที่ประสบภัยพิบัติ

ตอนนี้กรุงไทเปมีที่อยู่อาศัยเก่าแก่อายุกว่า 30 ปีขึ้นไป ถึง 640,000 ครัวเรือน นักวิชาการมองว่า รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งดำเนินการแผนรื้อ-สร้างใหม่โดยเร็ว ลดการพัฒนาที่ดินในเขตน้ำขัง เพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
 

全台敬老金大調查