คณะกรรมาธิการ ตปท.วุฒิสภาสหรัฐฯผ่านร่างกม.นโยบายไต้หวัน ยกระดับความสัมพันธ์ไต้หวัน-สหรัฐ

อัญชัน ทรงพุทธิ์
發布時間: 更新時間:

เมื่อวันที่ 14 กันยายนตามเวลาในสหรัฐฯ  คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐฯมีมติผ่านร่างกฎหมายนโยบายไต้หวัน  (Taiwan Policy Act) ด้วยคะแนน 17 ต่อ 5 และหลังจากนั้นจะมีการนำไปพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาสหรัฐฯ  ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกมองว่ามีการแก้ไขนโยบายไต้หวันอย่างครอบคลุมมากที่สุด ตั้งแต่ปี 1979 เป็นต้นมา  Bob Menendez ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศแสดงความเห็นว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้สามารถให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ไต้หวัน รวมทั้งสามารถตอบโต้จีนได้ โดยสหรัฐฯไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับไต้หวัน

ร่างกฎหมายนโยบายไต้หวันมีเนื้อหาถึง 107 หน้า รวบรวมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับไต้หวันในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดได้แก่ การเสนอให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานตัวแทนไต้หวันในสหรัฐฯ พร้อมกันนี้ยังวางแผนเสนอความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ไต้หวันเป็นมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลา 4 ปี รวมถึงยกสถานะไต้หวันให้เป็น  “พันธมิตรนอกนาโต้ “ (Major non NATO ally) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทำเนียบขาวของสหรัฐยังมีความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาบางส่วน จึงมีการปรับแก้ใหม่ ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนชื่อสำนักงานตัวแทนไต้หวัน แต่คาดว่าจะสร้างความเดือดดาลให้แก่จีน

จูฟ่งเหลียน โฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันของจีน แถลงว่า แก่นแท้ของปัญหาไต้หวันก็คือเป็นปัญหาภายในของจีน  แก่นแท้ของความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบคือจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวัน ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน ไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

สำนักงานกิจการไต้หวันของจีน คัดค้านกฎหมายนโยบายไต้หวัน และถือว่า เป็นการละเมิด
“หลักการจีนเดียว” และ แถลงการณ์ร่วมระหว่างจีน-สหรัฐฯ 3 ฉบับ อย่างรุนแรง