เดือน ส.ค. เพิ่มเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูบุตรเป็น 5,000 TWD/เดือน

เพื่อสนับสนุนการมีบุตร สภาบริหารไต้หวันประกาศว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป เพิ่มเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงบุตร ปรับเป็น 5000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน พร้อมกันนี้ยังได้ขยายโควต้าประกันความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ให้เงินอุดหนุน 5,500 เหรียญไต้หวัน อายุ 2-6 ปี เรียนที่โรงเรียนรัฐหรือเตรียมอนุบาลของรัฐ ค่าเทอมต่อเดือนไม่เกิน 3,000 เหรียญไต้หวัน หากเป็นบุตรตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไปเรียนโรงเรียนอนุบาลของรัฐฟรี

สำหรับครอบครัวส่วนใหญ่แล้วยังไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้สภาบริหารไต้หวันจึงย้ำว่า ในส่วนของการขยายประกันความเท่าเทียมทางการศึกษา เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี จนเดือนมิถุนายนปีนี้ มีการจัดตั้งสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กของรัฐเพิ่มอีกทั้งหมด 342 แห่ง ทำให้มีสถานที่ให้บริการรองรับได้จำนวนกว่า 90,000 คน ขณะที่อายุ 2-6 ปี ก็รองรับได้ถึง 470,000 คน จึงเพียงต่อความต้องการของผู้ปกครองอย่างแน่นอน
 

九合一選戰解析