โควิดในไต้หวันยังลุกลาม 20 พ.ค. ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มใหม่ 85,720 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในไต้หวันยังไม่ทุเลา วันนี้ (20 พ.ค.) มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มใหม่ 85,720 ราย นครนิวไทเป 23,704 ราย กรุงไทเป 11,414 ราย นครเถาหยวน 11,684 ราย ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มใหม่ 49 ราย

จากสถิติพบว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงวันที่ 18 พ.ค. ภายในประเทศมีผู้ป่วยยืนยันกว่า 950,000 ราย ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันกล่าวว่า กรณีผู้ป่วยยืนยันหายจากโควิดแล้ว หากภายใน 3 เดือนสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือติดเชื้ออีก แต่ไม่แสดงอาการไม่ต้องกักตัว แต่หากแสดงอาการและตรวจวินิจฉัยพบว่ามาจากสาเหตุอื่น แนะว่าให้เข้ารับการตรวจ PCR หากผลเป็นลบก็ไม่ต้องกักตัว

สถานการณ์แพร่ระบาดไม่ทุเลา สถานพยาบาลพบคลัสเตอร์ โรงพยาบาลอวี้หลี่ (Yuli Hospital) เมืองฮัวเหลียน พบคลัสเตอร์ขนาดใหญ่ จาก 2,000 กว่าคน ซึ่งเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ยืนยันติดเชื้อทั้งหมด 375 คน ส่วนใหญ่อาการเบา

บ้านพักคนชราป๋ออ้ายในกรุงไทเปมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ 41 คน พบว่ามี 30 คนยืนยันติดเชื้อ ตอนนี้ทั่วไต้หวันพบบ้านพักคนชรา 665 แห่งติดโควิด มีคนไข้และเจ้าหน้าที่ติดเชื้อกว่า 6,200 ราย
 

專題|全台敬老金大調查