ไทเป.นิวไทเป ม.ปลาย+อาชีวศึกษาลงมาเรียนออนไลน์สัปดาห์หน้า

เมื่อใกล้เผชิญจุดสูงสุดของการแพร่ระบาด หลายเมืองในไต้หวันต้องเตรียมรับมือ กรุงไทเปเปิดฉากเป็นที่แรกประกาศให้ 23-27 พ.ค. สถาบันการศึกษาระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษาลงมาทั้งหมด เปลี่ยนมาใช้วิธีการสอนออนไลน์ ขณะที่จีหลงขอให้ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 เปลี่ยนมาใช้ระบบเรียนทางไกลตั้งแต่ 23 พ.ค.ถึงก่อนพิธีจบการศึกษา ขณะที่นครนิวไทเปก็แจ้งให้โรงเรียนเขตซังฉง หลูโจว ซินจวง จงเหอ หย่งเหอ ปั่นเฉียว และถู่เฉิง เริ่มระบบเรียนทางไกลในสัปดาห์หน้าเช่นกัน

สถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มลุกลามลงทางใต้ นครเถาหยวน เมืองซินจู๋ เหมียวลี่ และนครไทจง ประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.เป็นต้นไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงไปหยุดการเรียนการสอนแบบ On-Site ชั่วคราว และเปลี่ยนมาใช้ระบบเรียนทางไกล โดยซินจู๋กับไทจงขอให้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ใช้ระบบเรียนทางไกลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. ถึงก่อนพิธีจบการศึกษา 1 วัน

นอกจากนี้เมืองเจียอี้ นครไถหนาน เกาสง เมืองผิงตง อี๋หลาน และไถตง ก็แจ้งให้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงไปเปลี่ยนมาใช้ระบบเรียนทางไกลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์
 

專題|全台敬老金大調查