ปธน.ไช่ฯ ดำรงตำแหน่งครบ 6 ปี ผลสำรวจเกือบ 50% พึงพอใจ

ครบรอบ 6 ปี การขึ้นดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน (蔡英文) ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19, สงครามรัสเซีย-ยูเครน และสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองคือสถานการณ์สองฝั่งแคบไต้หวัน ทางสมาคม ACEL (Association of Chinese Elite Leadership) ก็ได้ประกาศ “ผลสำรวจความพึงพอใจการดำรงตำแหน่งครบรอบ 6 ปีของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน” พบว่า ประชาชนเกือบร้อยละ 50 พึงพอใจกับแนวนโยบายสองฝั่งช่องแคบของประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ซึ่งนักวิชาการวิเคราะห์ว่า การดำรงตำแหน่งในวาระที่สองของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินไม่มีปัญหาใดๆ ประชาชนไต้หวันก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการคุกคามของจีนมากนัก

นักวิชาการกล่าวอีกว่า ประชาชนร้อยละ 70 สนับสนุนสองฝังช่องแคบ ภายใต้เงื่อนไขที่การระบาดของโควิด-19 สงบลงแล้ว นั่นแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชน และไม่เกรงกลัวต่อการคุมคามจากเครื่องบินรบของจีน นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนกว่าร้อยละ 60 ยินดีที่จะปกป้องประเทศชาติ ซึ่งไม่ต่างจากชาวยูเครนเท่าใดนัก

จากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนยังพบว่า 49.7% เห็นว่าจีนทำสงครามจิตวิทยาต่อไต้หวันอย่างหนัก ขณะที่อีก 29.1% เห็นว่าไม่รุนแรง โดยจุดยืนการเมืองที่ต่างกันจะมีความเห็นที่ต่างกันอย่างชัดเจน
 

專題|全台敬老金大調查