Đài Bắc và khu vực đô thị ở Tân Bắc áp dụng học trực tuyến

Trong bối cảnh dịch bệnh tăng cao, chính quyền các địa phương phải đối mặt với áp lực lớn, chính quyền thành phố Đài Bắc đi đầu tuyên bố từ ngày 23/5 đến 27/5, các trường từ cấp 3 trở xuống sẽ chuyển sang học trực tuyến. Thành phố Cơ Long không áp dụng theo Đài Bắc, mà chỉ yêu cầu học sinh lớp 9 và lớp 12 học trực tuyến cho đến trước lễ tốt nghiệp. Còn tại Tân Bắc, các trường thuộc các khu đô thị như San-chong, Lu-zhou, Xin-zhuang, Zhong-he, Yong-he, Ban-qiao và Tu-cheng sẽ bắt đầu học trực tuyến từ tuần sau.

Nhiều trường học tại các huyện thị lần lượt tạm dừng học trực tiếp

Dịch bệnh lan rộng sang khu vực phía Nam, các trường từ cấp 3 trở xuống tại Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật, Đài Trung cũng tạm dừng học trực tiếp, và chuyển sang học trực tuyến trong 5 ngày kể từ ngày 23/5. Đặc biệt, Tân Trúc và Đài Trung còn yêu cầu kể từ ngày 23/5, học sinh lớp 9 và lớp 12 bắt đầu học trực tuyến cho đến trước lễ tốt nghiệp một ngày.

Phần lớn các trường đều áp dụng học trực tuyến để ứng phó với dịch

Ngoài ra từ ngày 23/5 các trường từ cấp 3 trở xuống tại huyện Gia Nghĩa, thành phố Đài Nam, thành phố Cao Hùng, các huyện Bình Đông, Nghi Lan và Đài Đông cũng áp dụng học trực tuyến trong một tuần.
 

專題|全台敬老金大調查