ขาดกำลังดูแลรักษา การเสียชีวิตทางอ้อมในช่วง 2 สัปดาห์เพิ่มเป็น 53%

ยอดติดเชื้อรายวันในไต้หวันพุ่งเป็น 80,000 กว่ารายและยอดเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน นักวิชาการวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะขาดกำลังดูแลรักษาส่งผลให้ภายใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตทางอ้อมสูงถึงร้อยละ 53

นักวิชาการด้านสาธารณสุขวิเคราะห์ว่า การระบาดส่งผลให้ผู้สูงวัยอายุ 70 ปีขึ้นไปเสียชีวิตเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากกำลังการดูแลรักษาที่ไม่เพียงพอและในปีนี้มีเด็กอายุ 8 เดือนถึง 8 ขวบ ติดเชื้อและเสียชีวิต 6 รายแล้ว ในจำนวนนี้ 2 ราย เสียชีวิตจากภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน

สมาคมแพทย์ไต้หวันได้ระดมกำลังบุคลากรไปช่วยตรวจคัดกรองในชุมชนและในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาสภาพการณ์บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังอยู่ในภาวะตึงตัว
 

專題|全台敬老金大調查