ตั้งแต่ 20 พ.ค.นี้ ผู้รับและผู้ส่งพัสดุซุกเนื้อหมูเป็นคนเดียวกัน เจอปรับหนัก

เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) แพร่ระบาดเข้าสู่ไต้หวัน  รัฐบาลมีการเพิ่มค่าปรับผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ASF เป็นจำนวนเงินถึง 1 ล้านเหรียญไต้หวัน แต่ยังตรวจพบพัสดุจากต่างประเทศที่ซุกเนื้อสุกรปนเปื้อนเชื้อ ASFไม่ขาดระยะ อาทิ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบพัสดุซุกกุนเชียงส่งมาจากประเทศไทย เดือนเมษายนและพฤษภาคมพบพัสดุจากจีนบรรจุกระดูกซี่โครงและกุนเชียง รวมทั้งสิ้น 520 ราย ซึ่งผู้ส่งและผู้รับพัสดุจะถูกปรับเงิน

กรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์ไต้หวันชี้แจงว่า พัสดุจากต่างประเทศที่ซุกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร มักจะปรับผู้ส่งพัสดุไม่ได้ จึงต้องใช้วิธีปรับผู้ที่นำเข้า หากประชาชนสั่งซื้อจากผู้ประกอบการในต่างประเทศหรือขอให้ญาติมิตรส่งมาให้ หลังผ่านการสอบปากคำและมีหลักฐานยืนยันว่าผู้รับพัสดุก็คือผู้นำเข้า  ในครั้งแรกจะถูกปรับเป็นเงิน 200,000 เหรียญไต้หวัน
และครั้งที่ 2 จะถูกปรับ 1,000,000 เหรียญไต้หวัน

กรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์เผยว่า  การฝ่าฝืนนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากเขตที่มีการระบาดของโรค ASF จะทำให้อุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรไต้หวันเผชิญกับความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวง หลังมีการตักเตือนหลายครั้งแต่ยังคงพบมีการฝ่าฝืนกฎหมาย จึงต้องใช้วิธีเพิ่มค่าปรับให้หนักขึ้น สำหรับกรณีที่มีคนตั้งใจส่งผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรมาให้โดยผู้รับไม่ทราบเรื่อง ก็จะไม่สั่งปรับเงิน
 

專題|全台敬老金大調查