ครบรอบ 3 ปี กม.คู่สมรสเพศเดียวกัน ไต้หวันเป็นมิตรต่อ LGBTQ มากขึ้น

ไต้หวันเริ่มใช้กฎหมายคู่สมรสเพศเดียวกันมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2019 หลังผ่านมาแล้ว 3 ปี จากการสำรวจ ( ของแพลตฟอร์ม Taiwan Equality Campaign) พบว่า ภาพรวมของสังคมกับความคิดที่มีต่อกลุ่ม LGBTQ ค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง

จากผลสำรวจพบว่า ตลอด 3 ปีมานี้ ภาพรวมของสังคมต่อสิทธิ์ของกลุ่ม LGBTQ และประเด็นคู่สมรสเพศเดียวกันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากเปรียบเทียบกับปี ค.ศ.2020 การสนับสนุนให้คู่สมรสเพศเดียวกันรับเด็กมาอุปการะเลี้ยงดูได้ เพิ่มขึ้น 10% ส่วนการสนับสนุนให้  LGBTQ แต่งงานข้ามประเทศลดลง ขณะที่การทำเด็กหลอดแก้วหรือหาแม่อุ้มบุญให้กับคู่สมรสเพศเดียวกัน ล้วนมีอัตราการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้น

จากผลสำรวจพบว่า หากเห็นคนจูบกันตามถนนไม่ว่าจะเป็นต่างเพศหรือเพศเดียวกัน อัตราการยอมรับได้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ขณะที่การยอมรับว่าบุตรหลานเป็น LGBTQ ก็เพิ่มขึ้นจาก 50% เป็นเกือบ 60% เมื่อมองโดยภาพรวม สังคมรอบตัวยอมรับคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 

相關新聞

專題|全台敬老金大調查