อากาศหนาวจัด+ชื้น ก่อให้เกิดภาวะหัวใจ OHCA กว่า 123 ราย

รถพยาบาลฉุกเฉินคันแล้วคันเล่า นำผู้ป่วยส่งแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล Changhua Christian หน่วยสาธารณภัย จางฮั่ว รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 กุมภาพันธ์ รับผู้ป่วยฉุกเฉินรวม 113 ราย เป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหรือ OHCA  7 ราย ก่อนถึงโรงพยาบาล

ตั้งแต่วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หน่วยบรรเทาสาธารณภัยหลาย  ๆแห่ง รายงานสถิติผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยในไทเป นิวไทเปและจีหลง พบ 25 ราย เถาหยวนซินจู๋และเหมียวลี่ 23 ราย ไถจง จางฮว่าและหนานโถว 14 ราย หยุนหลิน เจียอี้และไถหนัน 18 ราย เกาสงและผิงตง 31 ราย อี๋หลาน ฮวาเหลียน ไถตง 9 ราย เกาะรอบนอกและเผิงหู 3 ราย รวมทั้งหมด 123 ราย

ผลกระทบจากมวลอากาศหนาวทำให้อุหภูมิทั่วไต้หวันลดลง นับเป็นช่วงที่หนาวที่สุดของฤดูหนาวในปีนี้ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ที่เสี่ยงต่อความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง และไขมันในเลือดสูง รวมถึงผู้สูงอายุต้องใส่ใจรักษาความอบอุ่นของร่างกาย

นอกจากผู้คนแล้วอุณหภูมิที่ลดลงยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ด้วย สวนสัตว์โซ่วซาน (壽山)ในเกาสงเตรียมผ้าห่มและแสงไฟที่ให้ควมอบอุ่นรวมลูกอมขิงคลายความหนาวให้กับบรรดาสัตว์ในสวนสัตว์ด้วย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์อากาศที่เกาสงลดลงเหลือเพียง 14 องศา(เซลเซียส) กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า อากาศที่เกาสงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์อาจจะไม่เกิน 15 องศา
 

專題|全台敬老金大調查