21 ธ.ค. ไต้หวันไม่มีผู้ติดเชื้อในปท. ติดเชื้อจากต่างปท. 10 ราย

วันนี้ (21 ธ.ค.) ไต้หวันไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศ มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 10 ราย ส่วนผู้สงสัยติดเชื้อในประเทศก่อนหน้านี้ ผลตรวจครั้งที่สามเป็นลบ จึงตัดชื่อออกจากรายชื่อผู้ติดเชื้อแล้ว

วันที่ 24 ธ.ค.เป็นต้นไป อนุญาตให้ประชาชนฉีดวัคซีนไขว้สำหรับเข็ม 2 โดยสามารถเลือกวัคซีนตามความต้องการ ยกเว้นหากฉีด AZ เข็มแรก ต้องเว้นระยะมากกว่า 8 สัปดาห์จึงรับเข็มที่ 2 ได้ สำหรับวัคซีนอื่น เว้นระยะ 4 สัปดาห์ นอกจากนี้ ศูนย์บัญชาการเปิดให้ฉีดวัคซีนไขว้เข็ม 3 สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พำนักในสถานดูแลระยะยาว บุคคลที่ทำงานในแนวหน้า ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง  วัคซีน AZ ฉีดไขว้กับ mRNAได้ทุกยี่ห้อ แต่ไม่ควรฉีด mRNA ไขว้ต่างยี่ห้อ และไม่แนะนำให้ฉีด mRNA กลับมาไขว้กับ AZ ยกเว้นแพทย์จะเห็นชอบ

หลังมีการติดเชื้อคลัสเตอร์ในโรงแรมกักตัวที่เถาหยวน ผู้เข้ากักตัวหลายคนที่จองกักตัวกับโรงแรมนานกว่า 14 วัน มากกว่า 20 คนไม่พอใจกับความประมาทเลินเล่อของโรงแรม รวมตัวตั้งกลุ่มเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงแรม 200,000 เหรียญไต้หวันต่อคน ศูนย์บัญชาการ เทศบาลนครเถาหยวนระบุว่า กำลังพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เร่งฆ่าเชื้อทั่วบริเวณโรงแรม และจะมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งหมดอีก 3 ครั้ง จึงจะเปิดให้บริการได้
 

專題|改造地獄路 台灣行人路為何難行?