รง.ต่างชาติหลบหนี 5 หมื่นกว่าราย ส.ส.เรียกร้องให้ฉีดวัคซีนโดยเร็ว

จากสถิติของกระทรวงแรงงาน ไต้หวันมีแรงงานต่างชาติหลบหนีมากกว่า 5 หมื่นคน ตามระเบียบปัจจุบัน หากไม่มีบัตรถิ่นที่อยู่ ไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ ซึ่งอาจกลายเป็นช่องโหว่ของการแพร่ระบาด จึงมี ส.ส. เรียกร้องให้ภาครัฐควรคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและการป้องกันโรค ฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างชาติหลบหนีเหล่านี้

นายกรัฐมนตรีซูเจินชาง (蘇貞昌) มีคำสั่งสร้างเครือข่ายป้องกันโรคแรงงานหลบหนี โดยเน้นย้ำว่า ณ ตอนนี้ไม่ได้จะจับแรงงานหลบหนี ขอให้พวกเขาเชื่อมั่นในความจริงใจของรัฐบาล เข้ารับวัคซีนได้อย่างสบายใจ ส่วนการฉีดวัคซีนในแรงงานถูกกฎหมาย ปัจจุบันมีอัตราน้อยกว่า 50%

ปัจจุบัน ไต้หวันมีอัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกครอบคลุมเกิน 78% เข็มสอง 57% แต่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงทั่วโลก รัฐบาลจึงเร่งฉีดวัคซีนเข็มสองให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยจะเปิดให้ฉีดวัคซีนช่วงเวลากลางคืน และวางแผนให้เดินเข้าไปฉีดวัคซีนในห้างค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยอาจร่วมมือกับร้านค้า ฉีดวัคซีนจับสลากลุ้นโชค

ศูนย์บัญชาการฯได้เจรจาร่วมมือกับ PX Mart  เปิดจุดฉีดวัคซีนทั่วไต้หวันอย่างน้อย 174 จุด ปัจจุบันกำลังมองหาสถานที่ที่เหมาะสม  PX Mart กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้ความร่วมมือตั้งจุดฉีดวัคซีน ส่วนห้างคาร์ฟูร์กล่าวว่า  ได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง วางแผนจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนในศูนย์อาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงฝูงชน