อายุ 4 ปีขึ้นไปโดยสารรถทัวร์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย สภาฯผ่านทั้ง 3 วาระ

วันที่ 16 มีนาคมปีนี้ เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ชนกับภูเขาบนทางหลวงซูฮัวกงลู่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 39 ราย ผู้โดยสารบางส่วนถูกเหวี่ยงออกจากรถ เนื่องจากปัจจุบันมีเพียงผู้โดยสารที่นั่งแถวหน้า ที่นั่งแถวประตูทางออกด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้น ถูกบังคับให้รัดเข็มขัดนิรภัย เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติผ่านการพิจารณา “บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร” ทั้ง 3 วาระตามมาตรา 31 โดยแก้ไขเพิ่มเติมว่า ผู้โดยสารที่มีอายุ 4 ปีขึ้นไป ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย มิฉะนั้นจะมีโทษปรับสูงสุด 6,000 เหรียญ

ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อโดยสารรถทัวร์ คนขับจะถูกปรับ 3,000 - 6,000 เหรียญ หากคนขับแจ้งเตือนผู้โดยสารแล้ว แต่ผู้โดยสารไม่ยอมคาดเข็มขัดนิรภัย ผู้โดยสารจะถูกปรับ กรณีคนขับรถเป็นฝ่ายไม่คาดเข็มขัดนิรภัย จะถูกเพิ่มโทษ จาก 1,500 เหรียญเป็น 2,000 เหรียญ