ดึงดูด รง.ต่างชาติฝีมือดี ปีหน้าเริ่มนโยบาย"เปลี่ยน รง.ต่างชาติเป็นผู้ตั้งถิ่นฐาน"

แม้ว่ากระทรวงแรงงานเปิดให้นำเข้าแรงงานอินโดนีเซียอีกครั้งในเดือนที่แล้ว แต่ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากนักเมื่อเทียบกับวิกฤตขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ประกอบกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ให้ค่าแรงสูง และนโยบายเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานเพื่อดึงดูดแรงงานจากประเทศอาเซียน  กระทรวงแรงงานไต้หวันจึงออกนโยบายใหม่ หวังดึงดูดให้แรงงานที่มีทักษะฝีมือและสื่อสารภาษาจีนได้ ทำงานในไต้หวันได้ต่อไป

ที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติในไต้หวันถูกจำกัดด้วยระยะเวลาการทำงานในไต้หวัน ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ตั้งถิ่นฐาน อย่างไรก็ดี แผนของกระทรวงแรงงาน ในอนาคต แรงงานต่างชาติที่ทำงานในไต้หวันครบ 6 ปี ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มีเงินเดือนสูงกว่าตลาด หลังจากได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงาน สามารถยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรตาม “กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง” นอกจากจะได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณแล้ว บุตรที่โตแล้วยังสามารถมาทำงานในไต้หวันได้ โดยไม่ถูกจำกัดตำแหน่งงาน

ล่าสุดกระทรวงแรงงานกำลังกำหนดฐานเงินเดือนของแต่ละอุตสาหกรรม และเกณฑ์การประเมินทักษะฝีมือ โดยจะเริ่มนโยบายใหม่ได้เร็วที่สุดปีหน้า ที่ผ่านมานโยบายแรงงานต่างชาติของไต้หวันมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ช่วยประเทศอื่นๆฝึกฝนแรงงานจนเชี่ยวชาญ พอครบกำหนด พวกเขาก็ถูกญี่ปุ่น เกาหลีใต้ดึงตัวไปทำงาน ดังนั้นในอนาคต นอกจากจะเปิดให้นำเข้าแรงงานแล้ว ยังเตรียมแจกบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมืออีกด้วย