Năm sau sẽ chính thức thực thi chính sách “LĐDT trở thành Di dân”

Đài Loan thiếu hụt lao động trầm trọng, nhưng gần đây lao động Đông Nam Á lại có xu hướng chuyển sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Để thu hút lao động giỏi, Bộ Lao động cho biết, dự tính 6 tháng đầu năm sau sẽ mở cửa cho phép những lao động di trú làm việc đã đủ 6 năm, có chứng chỉ kỹ năng nghề và mức lương bình quân đáp ứng đủ điều kiện có thể xin cấp thẻ cư trú vĩnh viễn.

Trong tương lai Đài Loan sẽ thiếu hụt lao động trầm trọng

Mặc dù trong tháng 11 Bộ Lao động đã tái mở cửa cho lao động Indonesia, nhưng vẫn không bù đắp được sự thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong nước, ngoài ra Nhật Bản và Hàn Quốc thi nhau thu hút lao động Đông Nam Á với các chính sách như tăng lương, cho phép chuyển đổi thành di dân, Bộ Lao động Đài Loan cũng quy hoạch chính sách mới, hy vọng có thể giữ chân lao động di trú có tay nghề cao và biết tiếng Trung.

Ông Thái Mạnh Lương, Giám đốc Sở phát triển nhân lực lao động, Bộ Lao Động cho biết: “Hiện nay đúng là đang có một kế hoạch, đó là làm thế nào để lao động di trú sau này có cơ hội chuyển đổi thành nhân lực chuyên môn có thể ở lại làm việc lâu dài hơn.”

Làm việc 6 năm, tay nghề cao được cấp thẻ cư trú vĩnh viễn

Hiện nay lao động di trú làm giúp việc gia đình, khán hộ công, công nhân nhà máy và thuyền viên do bị hạn chế về số năm làm việc không thể chuyển đổi thành di dân, nhưng Bộ Lao động đã có kế hoạch, sau này lao động di trú bậc phổ thông làm việc tại Đài Loan đủ 6 năm, được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, có mức lương cao hơn mặt bằng lương, nếu được Bộ Lao động phê duyệt, thì có thể xin cấp Thẻ cư trú vĩnh viễn theo quy định của “Luật Di dân và xuất nhập cảnh” , không những được lĩnh khoản tiền về hưu do bảo hiểm lao động chi trả, mà con cái đã trưởng thành của họ cũng được phép sang Đài Loan làm việc không giới hạn ngành nghề.

Hy vọng LĐDT trở thành di dân để bù đắp thiếu hụt nhân lực

Bộ Lao động đang xác định mức lương và điều kiện về trình độ kỹ năng nghề để hoàn tất chính sách mới này, nhanh nhất năm sau sẽ chính thức thực thi. Trước đây chính sách lao động di trú của Đài Loan luôn bị chỉ trích là đào tạo nhân tài cho các quốc gia khác, khi hợp đồng hết hạn, lập tức được Nhật Bản và Hàn Quốc tuyển dụng, do đó sắp tới không chỉ tái mở cửa cho lao động di trú, mà còn giúp những lao động di trú ưu tú trở thành di dân, giữ chân những lao động tay nghề giỏi ở lại Đài Loan.