ทำงานเกินเวลา ค่าแรงไม่พอ รง.ประมงต่างชาติอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่

ต้องอยู่บนเรือเล็กที่คับแคบ ทำงานเกินเวลา อาหารน้ำไม่เพียงพอ และได้รับค่าแรงไม่เต็มจำนวน ถือเป็นสถานการณ์อันเลวร้ายของแรงงานประมงต่างชาติ จนทำให้กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จัดเรือประมงนอกน่านน้ำของไต้หวันอยู่ในรายการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนไต้หวันอย่างรุนแรง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไต้หวันแถลง (เมื่อวันที่ 30 พ.ย.) ว่า รายงานสิทธิมนุษยชนแรงงานประมงต่างชาติ ได้ระบุถึงแรงงานประมงต่างชาติกับแรงงานต่างชาติ ที่มีปัญหาหลักประกันและช่องว่างระหว่างเงินเดือน

หวังเหม่ยอวี้ (王美玉) คณะกรรมการสิทธิฯ ได้ตรวจสอบเรือประมงและบริษัทจัดหางาน พบว่ามีปัญหาร้ายแรงจำนวนมาก รวมถึงแรงงานประมงถูกกฎหมายที่ถูกแจ้งว่าหายสาบสูญ ทั้งนี้แรงงานประมงเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้ว เพราะถูกเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทจัดหางานทั้งสองฝั่ง ทำให้เงินเดือนที่ได้รับไม่เต็มจำนวน

สำหรับปัญหาค่าธรรมเนียมการโอนเงิน สนง.ตัวแทนอินโดนีเซียได้ขอให้นายจ้างเป็นผู้จ่าย

รายงานนี้ใช้ผลการสำรวจแรงงานประมงต่างชาติ 6 ฉบับเป็นข้อมูลพื้นฐาน แล้วจึงดำเนินการสำรวจปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ จากนั้นเสนอแนะให้แก้ไขข้อบกพร่อง  เพื่อเสริมสร้างระบบให้แข็งแกร่ง, ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ, กฎหมายการตรวจแรงงานฉบับสมบูรณ์ และการโอนเงินโดยตรง เป็นต้น