Thuyền viên nước ngoài làm việc quá giờ, bị bóc lột tiền lương

Thuyền viên nước ngoài ở trong một khoan tàu nhỏ hẹp, làm việc quá giờ, ăn uống không đầy đủ, nhận không đúng tiền lương, điều này cũng khiến cho Bộ Lao động Mỹ liệt kê sản phẩm cá của tàu viễn dương Đài Loan vào danh sách “Sản phẩm được chế tạo từ sức lao động trẻ em và bóc lột sức lao động”, ảnh hưởng nặng nề đến hình tượng nhân quyền của Đài Loan. Ngày 30 Uỷ ban nhân quyền quốc gia đã phát biểu “Báo cáo chuyên án nhân quyền thuyền viên nước ngoài”, trực tiếp đề cập đến vấn đề chênh lệch về mức lương và sự bảo đảm quyền lợi giữa thuyền viên trong nước và thuyền viên nước ngoài.

Thuyền viên nước ngoài bị công ty môi giới 2 bên bóc lột tiền lương

Uỷ viên Vương Mỹ Ngọc đã tiến hành điều tra các tàu mang cờ phương tiện và công ty môi giới thuyền viên, phát hiện nhiều vấn đề nghiêm trọng, bao gồm thuyền viên hợp pháp bị thông báo mất liên lạc, hoặc như bản thân thuyền viên đã rất nghèo khó, lại gặp phải sự bóc lột từ nhiều phía nên khi nhận được tiền lương đều rất ít ỏi.

Ủy viên Vương Mỹ Ngọc, Ủy ban nhân quyền quốc gia nói: “Do qua nhiều môi giới nên phí làm thủ tục rất cao lại phải trả phí chuyển khoản giữa các nước, tất cả các khoản chi phí này có thể sẽ do thuyền viên phải chi trả trong số tiền lương chỉ có 450 đô la Mỹ.”

Quan chức Indonesia: Chủ thuê nên trả phí chuyển khoản

Đối với vấn đề phí chuyển khoản, đại diện quan chức Indonesia cũng đã từng kiến nghị chủ thuê nên giúp thuyền viên chi trả.

Purwanti Uta Djara, Chủ nhiệm Bộ LĐ Văn phòng đại diện Indonesia nói: “Tôi hy vọng phí chuyển khoản sẽ do chủ thuê chi trả bởi vì thuyền viên là những người tương đối khó khăn.”

Bản báo cáo đề xuất nhiều kiến nghị nên hoàn thiện luật liên quan

Chuyên án này chủ yếu là dựa vào 6 điều cơ bản trong Bản báo cáo thăm dò thuyền viên nước ngoài của Viện giám sát, sau đó đi sâu vào vấn đề nhân quyền của các thuyền viên nước ngoài, kiến nghị tăng cường bổ sung thêm các chế độ cho thuyền viên, nâng cao sự hợp tác quốc tế, hoàn thiện luật có liên quan việc kiểm tra môi trường lao động cũng như trực tiếp chuyển khoản lương v.v..