รัฐสภายุโรปเห็นชอบรายงานความสัมพันธ์ไต้หวัน หนุนไต้หวันเต็มที่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน คณะกรรมาธิการต่างประเทศของรัฐสภายุโรป ได้เห็นชอบรายงาน "ความสัมพันธ์ทางการเมืองและความร่วมมือไต้หวันและสหภาพยุโรป"( ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 60 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง) รายงานระบุว่า สหภาพยุโรปและไต้หวันควรมีความสัมพันธ์และมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และมีความกังวลต่อความกดดันทางการทหารของจีนที่มีต่อไต้หวัน นอกจากนี้ยังแนะนำว่า ควรเปลี่ยนชื่อสำนักงานเศรษฐกิจและการค้ายุโรปเป็น "สำนักงานสหภาพยุโรปในไต้หวัน" อีกทั้งสนับสนุนลิทัวเนียจัดตั้งสำนักงานตัวแทนไต้หวัน Charlie Weimers ส.ส.ชาวสวีเดนที่รับผิดชอบรายงานฉบับนี้ ได้โพสต์บน Twitter ว่า นี่เป็นรายงานความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและไต้หวันฉบับแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐสภายุโรป ที่ส่งสัญญานสนับสนุนไต้หวันอย่างเต็มที่

Michael Gahler ประธานกลุ่มมิตรไต้หวันในรัฐสภายุโรป ได้เรียกร้องต่อคณะบริหารอียู ให้เริ่มการเจรจาข้อตกลงการลงทุนกับไต้หวันโดยเร็วที่สุด และย้ำว่าจีนต้องหยุดคุกคามทางทหารต่อไต้หวัน โดยจะส่งเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภายุโรปในเดือนหน้า ส่วนคณะผู้แทนจีนในยุโรปได้ออกแถลงการณ์คัดค้านอย่างแข็งขัน ชี้ว่าเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียว ทำลายความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างจีนกับยุโรป พร้อมทั้งเรียกร้องให้แก้ไข"ความผิดพลาด” ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ การประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 76 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 ก.ย. กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ยังคงส่งหนังสือไปยังประเทศพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มองเห็นสถานการณ์ที่ชาวไต้หวันถูกกีดกันจากระบบของสหประชาชาติอย่างไม่สมเหตุสมผล ไต้หวันมีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมของสหประชาชาติ และกระทรวงการต่างประเทศจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่หลากหลาย ส่งเสียงต่อประชาคมโลกต่อไป
 

專題|全台敬老金大調查