Delta群聚害枋山檨仔被退訂 民代.企業鬥揣銷路

屏東枋山發生Delta病毒群聚事件,雄雄影響著枋山檨仔的銷路,有農民表示:有袂少消費者退訂單。毋過今仔日嘛有地方代表佮企業,大量注文檨仔,想欲共農民鬥相共,屏東地檢署嘛當咧調查,到底是啥物人佇網路傳講"檨仔會有病毒"這款的假消息。

早起拄才採收的檨仔,一箱一箱載來包裝,逐家趕欲出貨,這是有企業注文500箱的檨仔,希望會當共枋山農民鬥相共。

建賢果菜運銷合作社老闆陳明賢講,「這是污名化枋山地區,正常收貨、採收、內外銷。」

毋但業者生氣,農民嘛真無奈,想袂到Delta病毒佇枋山出現,煞連枋山檨仔的銷路嘛受影響,農民表示,伊原底一工會當出四、五十箱檨仔,這馬賰無十箱,佳哉有地方民代一擺訂100箱檨仔,專門欲送去北部的病院予醫護人員。

農民鄭國泰講,「有人訂的,敲電話來講,另工閣送,感覺真無奈,因為檨仔佮疫情無關係啊。」

屏東市民代表傅建雄表示,「送予雙北病院新北二十間,台北二十間,共醫護加油,同時嘛替果農加油。」

除了民間發起團購,農委會表示,若是有困難的農民,會當透過枋山農會來銷售,原底農會一工會出六台車送檨仔去台北,這馬估算可能數量會增加,因為已經有農民表示需要幫忙。

枋山農會加祿辦事處主任陳照雄表示,「上午是有一寡農民佮阮連絡,阮會主動佮伊聯絡,佮農會有配合的、藥檢有過的,主要藥檢愛過才有法度幫助。」

造成這擺消費者退訂枋山檨仔事件,是因為網路傳出水果會湠病毒的消息,到底這个假消息是按怎來的,屏東地檢署表示,已經派檢察官主動調查。

相關新聞