เงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กเล็ก 15 มิ.ย. เปิดลงทะเบียนออนไลน์

มาตรการเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กเล็กเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์แล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน เนื่องจากมีคนเข้าไปใช้งานจำนวนมาก จึงทำให้ผู้ปกครองหลายคนลงทะเบียนไม่ได้ในช่วงแรก
 
จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 15 มิถุนายน มีประชาชนลงทะเบียนสำเร็จไปแล้ว 922,084 คน หากพบว่ามีปัญหาเรื่องสิทธิ์ปกครองเลี้ยงดู ทางกระทรวงศึกษาธิการจะทำการพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป สำหรับมาตรการเงินอุดหนุนช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กเล็กจะครอบคลุมเด็กในระดับประถมศึกษาลงมา กับเด็กระดับมัธยมศึกษาที่พิการหรือทุพพลภาพ รวมทั้งหมด 2,500,000 คน ได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 10,000 เหรียญไต้หวัน ซึ่งเปิดลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน หากไม่ผิดพลาดจะได้รับการอนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ แต่หากผู้ปกครองต้องการรับเป็นเงินสด ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ก็สามารถนำบัตร ATM ไปทำธุรกรรมได้ที่ตู้ ATM ของ 3 ธนาคารที่ระบุไว้คือ CTBC Bank Cathay United Bank และTaishin International Bank 
 
ในวันเดียวกันยังได้เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อบรรทุกข์แรงงาน โดยปีนี้จำนวนคนที่มายื่นลงทะเบียนหน้าเคาน์เตอร์ลงลดจากปีที่แล้วกว่าครึ่ง อีกทั้งยังมีบางธนาคารตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนชั่วคราวบริเวณด้านนอกด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด
 
1623841742m.jpg
 
จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า จนถึงช่วง 17.00 น.ของเมื่อวานนี้ (15 มิถุนายน) มีการยื่นขอลงทะเบียนสินเชื่อบรรเทาทุกข์แรงงานแล้วจำนวน 128,414 ราย ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ 9,212 ราย โดยปีนี้จำกัดจำนวนเพียง 500,000 รายเท่านั้น โดยวงเงินสูงสุดต่อคนคือ 100,000 เหรียญไต้หวัน แรงงานที่จะยื่นขอต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีรายได้ส่วนบุคคลปี ค.ศ.2019 หรือ ค.ศ.2020 ต่ำกว่า 500,000 เหรียญไต้หวัน หรือมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการเอาประกัน สามารถยื่นเรื่องทำธุรกรรมได้กับ 35 ธนาคาร ในจำนวนนี้ 24 ธนาคาร สามารถยื่นผ่านทางออนไลน์ได้
 

全台敬老金大調查