วันนี้(11 มิ.ย.) พบผู้ติดเชื้อในประเทศ 286 ราย +1 มาจากประเทศไทย | 公視新聞網 PNN

วันนี้(11 มิ.ย.) พบผู้ติดเชื้อในประเทศ 286 ราย +1 มาจากประเทศไทย

วันนี้(11มิ.ย. )ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อในประเทศ 286 ราย  มาจากประเทศไทย 1 ราย นครนิวไทเปพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 120 ราย เหมียวลี่ 56 ราย ไทเป 49 ราย เถาหยวน 19 ราย และมีผู้เสียชีวิต 24 ราย เพื่อลดการเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลบ๊ะจ่าง กระทรวงคมนาคมยกเลิกมาตรการงดเก็บค่าผ่านทางด่วนในช่วงวันหยุดยาว
 
สำหรับวัคซีนที่ไต้หวันผลิตเอง เมื่อวานนี้(10 มิ.ย.) ได้ประกาศผ่านการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 ขั้นตอนต่อไปคือรวบรวมรายงานข้อมูลดังกล่าว เพื่อยื่นขออนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินต่อสำนักงานอาหารและยาไต้หวัน บริษัทเมดิเจน ( Medigen Vaccine Biologics) ระบุว่า คุณภาพรีคอมบิแนนท์โปรตีนน่าเชื่อถือ ปลอดภัยและมีความทนทานสูง สอดคล้องกับมาตรฐานการอนุญาตใช้แบบฉุกเฉิน แต่เนื่องจากขาดการทดสอบระยะที่3 และไม่ได้เปิดเผยข้อมูลระดับการป้องกัน จึงถูกสังคมตั้งข้อสงสัย อย่างไรก็ตาม บริษัทเมดิเจนก็ได้เน้นย้ำว่า วัคซีนปลอดภัยไม่มีปัญหา
 
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวันชี้ว่า เทคโนโลยีการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนของโรงงานผลิตวัคซีนไต้หวัน มีระยะเวลาการพัฒนานานกว่าวัคซีนโมเดอร์นาและไฟเซอร์ และรับมือกับไวรัสกลายพันธุ์ได้ยาก อาจกระทบการเข้ารับการฉีดวัคซีนของประชาชน แต่ทั้งนี้ เฉินสือจง(陳時中)กล่าวว่า การวิจัยยังคงดำเนินไปต่อเนื่อง จะปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด
 
1623411898g.jpg
 
เฉินสือจงกล่าวว่า การขออนุญาตใช้แบบฉุกเฉิน ต้องยื่นข้อมูลการวิจัยและตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และจะได้รับอนุมัติหลังจากประเมินจากข้อมูลที่คลอบคลุม ในส่วนของการทดลองทางคลีนิกระยะที่3 บริษัทเมดิเจนชี้ว่าจะดำเนินการแน่นอน โดยเป้าหมายสูงสุด คือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก 
 

留言區