Cảnh sát nhắc nhở cẩn thận khi quét mã QR Code

  Bộ Nội chính đề xuất phương án gửi tin nhắn khai báo thông tin liên lạc chính xác bằng cách quét mã QR Code khi đến các cửa tiệm mua sắm, tuy nhiên gần đây mạng xã hội đang có cuộc thảo luận rất sôi nổi, cho rằng có kẻ xấu đã lén lút thay đổi mã số QR Code của cửa tiệm, nếu người dân không chú ý, khi quét mã xong sẽ liên kết đến một số tài khoản để chi trả số tiền rất lớn, thông tin cá nhân cũng bị tiết lộ ra ngoài.
 
Khi gửi tin nhắn phải xác định lại đối tượng nhận là 1922
 
  Cục Hình sự nhắc nhở, cửa tiệm nhất định phải thường xuyên kiểm tra bảng QR Code xem có bị kẻ xấu thay đổi hay không, người dân trước khi gửi tin nhắn cũng xác định lại đối tượng nhận tin nhắn phải là 1922.
 
1623153022g.jpg
 
Mặc dù chưa nhận được tin tố cáo, nhưng vẫn phải cẩn thận
 
  Người dân lo ngại bị lừa gạt, phía cảnh sát cũng tăng cường tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, hy vọng người dân đề cao cảnh giác, phía cảnh sát nhấn mạnh, mặc dù hiện nay chưa nhận được tin tố cáo của người bị hại, nhưng vẫn lo ngại người dân bị kẻ xấu lừa gạt, nên nhắc nhở người dân phải đặc biệt chú ý.
 
 

九合一選戰解析