ก.แรงงานแนะให้วันหยุดแก่ผู้รับวัคซีน 2 วัน นายจ้างมีสิทธิ์ไม่จ่ายค่าจ้าง | 公視新聞網 PNN

ก.แรงงานแนะให้วันหยุดแก่ผู้รับวัคซีน 2 วัน นายจ้างมีสิทธิ์ไม่จ่ายค่าจ้าง

ก.แรงงานแนะให้วันหยุดแก่ผู้รับวัคซีน 2 วัน นายจ้างมีสิทธิ์ไม่จ่ายค่าจ้าง + 12 เม.ย. เริ่มฉีดวัคซีน AZ ให้แก่กลุ่มเสี่ยงลำดับที่ 2 และ 3 
 
  ไต้หวันได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วจำนวน 316,000 โดส แต่หลังจากเปิดให้ฉีดมาเป็นเวลา 2 สัปดาห์มีผู้เข้ารับวัคซีนเพียง 18,657 คน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการป้องกันโรคระบาดอีกทั้งเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงสูงมีภูมิคุ้มกัน ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดไต้หวันได้ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.นี้เป็นต้นไป จะขยายการให้วัคซีนแก่กลุ่มเสี่ยงลำดับที่ 2 และ 3 ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันโรคทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พนักงานสายการบิน คนขับรถประจำทีมรถป้องกันโควิด และพนักงานในโรงแรมกักโรค เป็นต้น โดยหากนับรวมกับบุคลากรทางการแพทย์จะมีจำนวนทั้งสิ้น 613,000 คน
 
  จากการที่อัตราการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในไต้หวันยังอยู่ในระดับต่ำ กระทรวงแรงงานแนะว่า ควรให้มี “วันหยุดสำหรับผู้รับวัคซีน” โดยขั้นต้นกำหนดให้ลางานได้ในวันที่รับวัคซีนและวันถัดมา รวมเป็น 2 วัน นายจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าจ้าง แต่ห้ามบังคับให้แรงงานใช้วิธีลาป่วย ลากิจ หรือหักจากวันหยุดพักพิเศษประจำปี อย่างไรก็ดียังต้องรอการหารือกันในขั้นต่อไปก่อน
 

留言區