น.ศ.ต่างชาติที่เข้ามา ศธ.เผย ช่วงเฝ้าสังเกตอาการไม่ให้เข้าสถานศึกษา | 公視新聞網 PNN

น.ศ.ต่างชาติที่เข้ามา ศธ.เผย ช่วงเฝ้าสังเกตอาการไม่ให้เข้าสถานศึกษา

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้ออกหนังสือย้ำว่า นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไต้หวันตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ จำเป็นต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบก่อนจึงจะสามารถออกนอกที่พักอาศัยและกลับเข้าไปในสถานศึกษาได้ ช่วงเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองเป็นเวลา 7 วัน ห้ามเข้าเรียน หากจำเป็นต้องอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัยต้องจัดให้พัก 1 ห้องต่อ 1 คน
 
  นักศึกษาต่างชาติตั้งคำถามเรื่องสิทธิ กรมควบคุมโรคไต้หวันเผยว่า ช่วงเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองคือมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม จึงไม่ใช่ขอเรียกร้องที่มากเกินไปจากกระทรวงศึกษาธิการ
 
  ด้วยเหตุนี้ พันเหวินจง (潘文忠) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจึงย้ำว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง จึงไม้ให้เข้าไปเรียนภายในสถานศึกษา จากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจนถึงวันที่ 2 มีนาคม มีการยื่นเรื่องแล้ว 392 ราย ได้รับอนุมัติ 201 ราย เดินทางเข้ามายังไต้หวันแล้ว 58 ราย
 
1614770915l.jpg
 

留言區