Bitcoin มีความผันผวน ธนาคารกลางเตือนให้ระมัดระวัง

อัญชัน ทรงพุทธิ์
發布時間: 更新時間:
  เมื่อเร็วๆ นี้ Bitcoin ทะยานขึ้นทะลุ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ธนาคารกลางไต้หวันจึงขอเตือนอีกครั้งว่า Bitcoin เป็นเงินตราเสมือน (Virtual Currency) ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
 
  ตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์เงินในปีค.ศ.2008 เงินสกุลดิจิทัลอย่าง Bitcoin ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษามูลค่าและป้องกันเงินเฟ้อ Bitcoin เป็นเงินดิจิทัลที่ไม่ผ่านธนาคารหรือการกำกับดูแลของรัฐบาล โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งประมาณ 10 นาที ระบบจะทำการออกรหัส Bitcoin ใหม่ ราคาเริ่มต้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม ค.ศ.2009 อยู่ที่ 13.36 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ.2013 พุ่งขึ้นไปถึง 1,124 ดอลลาร์สหรัฐ ในปีค.ศ.2017 เดือนพฤษภาคม เป็นครั้งแรกที่ราคาทะลุ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.2020 ก็ทะยานขึ้นสูงสุด 19,650 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อปีค.ศ.2018 เกิดวิกฤตฟองสบู่ จึงทำให้ลดลงมาเหลือเพียง 3,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐ
 
  สถานการณ์โควิด-19 ในปีที่แล้ว ทำให้ธนาคารแห่งชาติของประเทศต่างๆ พิมพ์เงินออกมาใช้เพิ่มขึ้น  Bitcoin จึงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง ทะลุไปถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้หลังจากที่ Tesla ประกาศว่าได้ลงทุนใน Bitcoin ถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็ทำให้ราคาของ Bitcoin เมื่อเร็วๆ นี้ทะลุ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำลายสถิติสูงสุด ส่วนราคาปัจจุบันยังคงผันผวนอยู่ในระดับสูงประมาณ 48,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 
1614770890u.jpg
 
  ธนาคารกลางย้ำว่า นี่เป็นสินทรัพย์ที่เข้ารหัสสกุลเงินเสมือนไม่ใช่สกุลเงินจริง และความผันผวนอย่างมากของราคา Bitcoin ทำให้เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง มักถูกปั่นราคาได้ง่าย
ดังนั้นผู้ที่ต้องการลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ