3 รง.ต่างชาติต่อ ARC ไม่ได้เพราะบริษัทจัดหางาน-นายจ้างเลินเล่อ | 公視新聞網 PNN

3 รง.ต่างชาติต่อ ARC ไม่ได้เพราะบริษัทจัดหางาน-นายจ้างเลินเล่อ

   กลุ่มสิทธิมนุษยชนและส.ส.ไต้หวันได้รวมตัวกันประท้วงที่หน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในวันที่ 22 ก.พ.นี้เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้แก่แรงงานต่างชาติ 3 คน ที่บริษัทจัดหางานและนายจ้างประมาทเลินเล่อ ทำให้ใบถิ่นที่อยู่( ARC) เลยกำหนดอายุ และถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธที่จะต่ออายุให้ ต้องเดินทางออกจากไต้หวัน จากนั้นค่อยขอเดินเรื่องกลับมาทำงานในไต้หวันใหม่   
 
   ซืออี้เสียง เลขาธิการ Taiwan Association for Human Rights กล่าวว่า การรับประกันสิทธิประโยชน์ของชาวต่างชาติในไต้หวันโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการที่พวกเขาจะถูกส่งตัวออกนอกประเทศ ความจริง หากมีข้อพิพาท หากแรงงานต่างชาติร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาท
 
แนะนำให้ต้องรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาและต้องพิจารณาและทบทวนกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใหม่
 
    กลุ่มสิทธิมนุษยชนย้ำว่า แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำงานในไต้หวันมักไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำใบถิ่นที่อยู่จากบริษัทจัดหางาน และส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้อนุบาลต่างชาติ ไม่สามารถลางานเพื่อไปทำเรื่องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเวลาราชการได้ แรงงานต่างชาติ 3 รายนี้  2 รายมีใบอนุญาตทำงานจากกระทรวงแรงงาน อีก 1 รายได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างแล้ว ดังนั้นจึงเรียกร้องให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาเป็นรายกรณี และอนุญาตให้ยืดอายุใบถิ่นที่อยู่ให้แก่แรงงานต่างชาติทั้งสามราย ตลอดจนแก้ไขระบบใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
 
1613990326g.jpg
 

留言區