Vụ một sang năm ngừng tưới tiêu 19.000 héc-ta đất nông nghiệp | 公視新聞網 PNN

Vụ một sang năm ngừng tưới tiêu 19.000 héc-ta đất nông nghiệp

Sau khi đánh giá lượng nước dự trữ khu vực Đài Nam Gia Nghĩa cho thấy không đủ đáp ứng nhu cầu canh tác vụ một sang năm, vì  vậy vào ngày 25/11 Trung tâm ứng phó hạn hán quyết định sẽ ngừng cấp nước tưới tiêu vụ một năm tới cho khu vực này. Ủy ban Nông nghiệp cũng công bố sẽ đền bù cho mỗi héc-ta đất canh tác nông nghiệp với mức cao nhất là 93.000 Đài tệ.  
 
Kéo dài thời gian giảm áp cấp nước thành 8 tiếng  
 
Người nông dân tất bật làm ruộng dưới trời nắng chang chang, gần đây Đài Nam và Gia Nghĩa hầu như không có mưa, Trung tâm ứng phó hạn hán Trung ương đã triệu tập hội nghị, đánh giá thấy tình hình thiếu nước vẫn rất gay go, do vậy tại khu vực cảnh báo cấp độ màu vàng, từ hôm nay sẽ kéo dài thời gian giảm áp cấp nước từ 6 tiếng thành 8 tiếng tiếng đồng hồ, ngoài ra, do hạn hán có khả năng không đủ đáp ứng nhu cầu vụ một sang năm của khu vực Đài Nam, Gia Nghĩa; vì vậy đưa ra quyết định sẽ ngừng cấp nước tưới tiêu trong vụ một sang năm cho 19.000 héc-ta đất nông nghiệp thuộc khu vực tưới tiêu của hồ chứa nước Tăng Văn và Ô Sơn Đầu.  
 
Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa: “Dùng toàn bộ nước để tưới tiêu cũng không đủ. Nếu mà như vậy nước dùng cho dân sinh của chúng ta, hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào. Thế nên thực ra chúng tôi phải đưa ra một quyết định hết sức bất đắc dĩ. “
Mức đền bù tối đa cho mỗi héc-ta đất nông nghiệp là 93.000 Đài tệ
 
1606444762l.jpg
 
Để ứng phó với việc ngừng cấp nước tưới tiêu, chiều ngày 25/11 Ủy ban nông nghiệp đã triệu tập cuộc họp đột xuất, tuyên bố “biện pháp đền bù” cho những hộ thực tế có canh tác trong phạm vi bị ngừng tưới tiêu, có thể chọn lựa “trồng các loại hoa màu được khuyến khích thay lúa”, thì mỗi héc-ta sẽ được đền bù 93.000 Đài tệ, trồng các loại hoa màu khác mỗi héc ta sẽ được đền bù 82.000 Đài tệ. 
 
Nông dân lo ngại sẽ ảnh hưởng đến các loại hoa màu khác
 
Mặc dù biết có biện pháp đền bù vì bị ngừng tưới tiêu nhưng người nông dân vẫn tỏ ra khá lo lắng , sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới các ngành có liên quan đến các loại cây trồng nông nghiệp, cũng lo rằng sau mùa xuân sang năm vẫn bị thiếu nước, nông dân hy vọng chính phủ sẽ quy hoạch biện pháp hướng dẫn và đền bù chu toàn hơn, để hỗ trợ các các ngành nghề liên quan. 
 
 
Biên dịch Hải Yến

留言區